I tillegg har Bergen byrett dømt ham til å betale den fornærmede jenten 30.000 kroner i oppreising.

Hun vokste opp noen hundre meter fra besteforeldrene sine, og hadde nær kontakt med dem gjennom hele oppveksten. Etter at barnebarnet var fylt 16 år, begynte bestefaren å misbruke henne. Overgrepene skjedde både i hennes bopel, og i hans.

Bergen byrett legger til grunn at jenten har vært sterkt bundet til bestefaren sin — en binding som domfelte har utnyttet.