Eksamenen hun har tatt er en felles europeisk eksamen i nettverket «Space». Det er et pilotprosjekt som omfatter flere ulike moduler. Hølleland fikk best resultat med 91 prosent riktige svar. I tillegg til diplom får hun en pengepremie for det gode resultatet.

— Jeg ble svært overrasket da jeg fikk prisen. Det er et tøft kurs, og veldig mye å lese, sier hun.

Elevene ble eksaminert i en praktisk prøve med muntlig og skriftlig prøve i to fremmedspråk, europeisk historie, europeisk sosialøkonomi og ulike moduler innen data. Prøven ble gjennomført på Handelsinstituttet og svarene ble sendt til Belgia for karaktersetting.

Handelsinstituttet er med i et europeisk nettverk som består av 60 institusjoner, både private skoler, universiteter og høyskoler. Til sammen er det 18 land med i nettverket. Handelsinstituttet har vært med i nettverket siden 1994, og er den eneste institusjonen i Norge som deltar. Instituttet kan skilte med å ha beste elev syv av de ti gangene de har vært med.

BEST: Ann Mari Hølleland.