I Bergen ble det tredobbel seier til privatskolene da fjorårets avgangskarakterer fra grunnskolen ble offentliggjort i går.Danielsen ungdomsskole troner på topp, med en snittkarakter 4,48, tett etterfulgt av Adventkirkens grunnskole med et snitt på 4,41 og St. Paul skole med 4,36 som gjennomsnittskarakter.

Hop ungdomsskole er best blant de offentlige ungdomsskolene i Bergen, med et snitt på 4,28, mens Åstveit skole fikk bunnplassering blant de offentlige med 3,71 i karaktersnitt.

De flinkeste 10. klassingene i Hordaland finner vi imidlertid på Evanger barne— og ungdomsskule i Voss. På den svært lille skolen var snittkarakteren 4,59. Andreplassen på listen innehas av Matre skule i Masfjorden. Også det en miniskole med mindre enn 20 elever, med snittkarakter 4,5.

Tidligere år har karakteroversikten fra Læringssenteret bare vært tilgjengelig for fylker og kommuner, men onsdag kom også hver enkelt skole med i oversikten.

Overrasket

Rektor ved Danielsen ungdomsskole, Helge Thomsen, er overrasket over at hans elever gikk ut med best karakterer av alle elevene i Bergen i fjor.

— Dette var helt ukjent for oss, vi fokuserer jo ikke på karakterer i det hele tatt. Danielsen er en kristen skole, og det er like viktig for oss å formidle kristne verdier som kunnskaper i engelsk og matte, sier Thomsen.

Han er skeptisk til at avgangskarakterene fra grunnskolen offentliggjøres.

— Gode karakterer er ikke ensbetydende med en god skole. Men når det først er slik at tallene offentliggjøres er det selvfølgelig kjekt å være på topp, sier han.

Må konkurrere

Trygve Bergem er professor i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi i Sandviken. Han er slett ikke overrasket over at privatskoler kan vise til bedre resultater enn offentlige skoler.

— Nivået på private skoler er blitt hevet de siste årene. Dette henger først og fremst sammen med at privatskolene i større grad enn de offentlige skolene må konkurrere om elevene. Privatskolene må utvikle et læringsmiljø som er like godt, og helst et par hakk bedre, enn de offentlige skolene, sier Bergem

Rektor Thomsen er enig i Bergems påstand.

— Vi har nok et større press på oss enn de offentlige skolene. Siden driften delvis er finansiert av foreldrebetaling er vi avhengig av å ha tilnærmet fulle klasser og fornøyde elever til enhver tid, hvis ikke har vi ikke råd betale lønn til lærerne, sier rektoren.

Bevisste foreldre

Bergem tror de private skolene kan takke bevisste foreldre for at elevene gjør det så godt.

— De foreldre som tar seg bryet med å sende ungene på privatskole - og betale for det - er ofte svært opptatt av at de håpefulle skal få et godt skoletilbud. Disse foreldrene er vanligvis veldig flinke til å motivere og hjelpe ungene sine med skolearbeidet. Det tror jeg er minst like viktig for karakterene som kvaliteten på undervisningen, sier han.

I gjennomsnitt gikk norske ungdomsskoleelever i fjor ut med karakteren 3,6 i hovedmål, 3,3 i sidemål, 3,5 i engelsk og 3,3 i matematikk.

Statistikken viser en klar forskjell mellom avgangskarakterer og karakter til eksamen. Elevene gjør det bedre når de kommer opp til muntlig eksamen enn på standpunkt, mens eksamensnervene gir svakere karakterer i skriftlig norsk, engelsk, sidemål og 2. språk.

Kritikk fra elever

Med støtte fra flere forskere retter elever og lærere kritikk mot at karakterene for hver enkelt skole legges frem offentlig.

Elevorganisasjonen i Norge og Utdanningsforbundet frykter at statistikken vil utvikle A- og B-skoler, der de flinkeste lærerne og de mest ressurssterke elevene søker mot de skolene som kommer best ut i karakteroversikten.

— Eksamensresultater sier ikke noe om kvaliteten på skolen fordi læring er en prosess som foregår over tid, sier lederen av Elevorganisasjonen i Norge, Robert Terdal Moe til NTB.

Utdanningsminister Kristin Clemet avviser kritikken, men hun er enig i at karakterer alene ikke gir noe korrekt bilde av hvor god en skole er.

Interessen for karakterene var onsdag så stor at kapasiteten på hjemmesiden til Læringssenteret ble sprengt i mange timer.

Si din mening om karakterlistene på bt.no