Det fikk det for Byredaksjonen forleden. Vi var uforsiktige nok til å sette på trykk at de bergenske billedbøker begynte med Gustav Brosings to «Det gamle Bergen» og «Bergen vår by» som utkom i 1950-årene. De ble for øvrig umåtelig populære og dukker fortsatt opp på antikvariater en gang iblant.

Konsekvensen av denne uforsiktighet var at en leser fluksens serverte oss et utvalg bøker fra tiden før Brosing. Og signaturen kunne bidra med flere fra egen samling.

10.379 numre

Det er skrevet en del om Bergen. Eller for å være mer korrekt: Det er skrevet meget om Bergen. Det er ingen andre byer eller steder i Norge som har slike skriftlige, historiske kilder som Bergen. Johanne Martens utgav i 1982 «Litteratur om Bergen — en bibliografi fra de eldste tider til og med 1973», og den teller med stort og smått, fra doktoravhandlinger til småskrifter, ikke mindre enn 10.379 numre.

De færreste av disse kvalifiserer til billedbøker. Selvfølgelig. Men noen av dem som ikke kvalifiserer, er likevel så rikelig utstyrt med illustrasjoner at de i hvert fall er det som i dag kalles «coffee-table-books». For eksempel Christian Koren-Wibergs «Det tyske kontor i Bergen. Tegninger med beskrivelse» fra 1899 og «Bergensk kulturhistorie» fra 1921, med 350 originaltegninger av forfatteren.

Begge disse herlige foliantene ble utgitt av John Griegs Forlag. Dette forlaget kom også i 1940-årene med en serie bergensbøker i stort format, men de var stort sett «normalt» illustrerte. J. W. Eides Boktrykkeri A/S bidro med «Bergens profil» og «Jeg tok min nystemte». Den siste er en billedbok, og det er sikkert flere lesere som husker den, med blå forsidebunn og et gammelt bilde fra Vågen montert inn i silhuetten av en sitar.

...og enda eldre

Men eldre enn disse er Olai Schumann Olsens bøker med bare bilder fra Bergen og omegn, utgitt hos John Grieg i 1920-årene. Dessuten ble det utgitt hefter med bilder av Bergen før og etter brannen i 1916, med bilder fra landsutstillingen i 1928 og med bilder av «Bergens forretningsstrøk før og nu» i 1928.

Slår man opp hos Johanne Martens på «Samlinger av billeder», finner man enda mer. Og enda eldre.

MEST I NORGE: Ingen annen by i Norge har så mange skriftlige historiske kilder som Bergen.<br/>Foto: ARNE NILSEN