— Lurer på hvem som har betalt middag og skjenket denne journalisten med champagne og konjakk?

- Bergen, og BT, er nok hvert fall best i Norden på navlebeskuing. - Vi var selv i Århus i sommer og kunne med selvsyn se at denne byen har Bergen mye å lære av: brostein der det skulle være brostein (og ikke lappetepper), flo t te og ikke minst rene sentrumsgater, ve l stelte parker, minimalt med anleggsa r beid midt i turistsesongen, et museum sentralt i byen som var attraktivt og fullt av folk. Tror ikke jeg så politi, men vi så ikke noe som lignet på kriminalitet he l ler. Bergen, alt er IKKE fryd og ga m men! Det vet vi som bor her. Det er ikke siste gang vi besøker Århus!

- Det står ikke så ille til her. At disse spaltene, og norske media generelt, er full av syting og klaging er vanskelig å gjøre noe med. [...] Ikke alt i denne skr y teartikkelen er riktig. Men vi har det ganske bra her. De som sier noe annet kan jo se seg litt rundt i verden.

- Er spesielt imponert over at de er i stand til å skryte av kollektivtilbudet. Det holder ikke mål sammenliknet med Oslo engang , verken på pris eller ruteti l bud.

- At Göteborg skulle ha noe å lære av Bergen når det gjelder kollektivtrafikk, e ' dokkar vittig eller?

- Se på kollektivsatsingen i danske og svenske byer. Kjapt og billig. Se på sy k kelveiene i våre naboland. For ikke å snakke om bilveiene. I tillegg flyter det mindre boss hos våre naboer. Og i Da n mark er det mye koseligere å gå ut :-)

- Hadde dansken tatt seg en bayer for mye da han var her?