1. september 1944 ble Alexander Archer Bruce Douglas fra Nord-Irland gravlagt i havet vest for Fedje. Torsdag fikk søsteren Jacqueline McAlister se stedet.20 mann mistet livet

ØIVIND ASK

Douglas var «able seaman», ledende menig, på den britiske ubåten «Sceptre». De hadde slept dvergubåten X 24 fra Shetland til Norge, og lå utenfor Fedje og ventet da ulykken skjedde. X 24 hadde da seilt inn Fedjeosen, sørover Hjeltefjorden og var på vei inn til Laksevåg for å senke flytedokken.

Alexander hadde frivakt. Køyen hans hang ved siden av en hydraulisk rambukk. Klokken 06.20 løsnet den og ble kastet over køyen. Akkurat da satt han oppreist og ble drept øyeblikkelig.

— Det var svært dårlig vær i området, og båten har nok slingret fælt i oppdykket tilstand. Hvis utstyret ikke var festet skikkelig kunne slike ulykker skje, sier kommandørkaptein Hans Christian Kjelstrup som selv har tjenestetid på ubåter.

Til Fedje

Torsdag tok KV «Eigun» Jacqueline McAlister og mannen hennes Tom med til Fedje. Hun ba om å få se stedet der broren ble senket i havet for 60 år siden.

— Jeg var bare syv år da krigen brøt ut, men jeg husker ham godt, sier Jacqueline.

— Han var alltid i uniform da han kom hjem på permisjon. Han kom inn i Marinen i 1940, direkte fra skolen. I to år var han i eskortetjeneste i Atlanteren, før han kom inn i ubåtvåpenet juli 1942 på den berømte «Trident». Juli 1944 ble han overført til «Sceptre», forteller hun.

Ulykken om bord i «Sceptre» har vært ukjent for historikerne, og måtte nøstes opp ved hjelp av RN Submarine Museum i Gosport. Der var det bare mulig å finne utskrift av den korte radiomeldingen ubåtkapteinen sendte til Admiralitetet. I fjor døde pensjonert viseadmiral McIntosh, sjef om bord i «Sceptre» i 1944, men han rakk å fortelle om hendingen, og angi posisjonen, før han døde.

Angrepet på flytedokken

I 1944 ble Bergen sterkt rammet av krigshandlingene. De allierte hadde gått inn i Frankrike, og tyskerne mistet marinehavnene der. Ubåtflåten ble derfor flyttet til Norge. De allierte måtte hindre dem i å bruke Bergen som reparasjonshavn, og her kom flytedokken på Laksevåg inn i bildet. Den måtte ødelegges.

I ettertid vet vi at angrepet var unødvendig, for dokken ble så mye skadd da «Königsberg» veltet i juli samme året, at reparasjonsarbeidene ikke ville bli ferdig før krigen var over. Dette visste London, men kommunikasjonssvikt gjorde at meldingen ikke kom frem til avdelingene som planla sabotasjeaksjoner mot Norge.

Resultatet var at 20 mennesker mistet livet i aksjonen, deriblant unge Douglas. 11. september i 8-9 tiden om morgenen plasserte X 24 de to sprenglegemene under flytedokken, og i den kraftige eksplosjonen ble 17 norske arbeidere drept, ingen tyske liv gikk tapt. Av de 17 var 11 fra Laksevåg.

Oppdraget fikk en dårlig start. Under slepet fra Scapa Flow til Shetland ble en mann skylt over bord fra «Sceptre». Det dårlige været fortsatte, og under overfarten mot Norge kom de ut i storm. Slepet måtte derfor gå på 40 meters dybde. Under en oppdykking 8. september ble fenrik Purdy, NK på X 24, tatt av en bølge. Britene mistet med andre ord tre mann i operasjonen mot flytedokken.

— Det var ikke uvanlig at folk forsvant i havet i dårlig vær. Da var de fortapt, for i storm og ruskevær var det nesten umulig å snu for å lete. Det var bare slikt som skjedde, sier Kjelstrup.

X 24 ligger nå ved marinemuseet i Portsmouth.

TIL FEDJE. Jacqueline og Tom Mc Alister fra Nord-Irland klar til å gå om bord i KV «Eigun». Skipssjef fenrik Erlend Johansen (til venstre) og nestkommanderende fenrik Eilif Joy ønsker velkommen. <br/>Foto: ØYVIND ASK