Ifølge Aftenposten er det trolig første gang i Norge at politiet går til dette skrittet for å forhindre familievold.

Inntil nå har kvinner som blir rundjult, måtte søke tilflukt på krisesenter sammen med eventuelle barn. Mennene som slår, har fått bli hjemme i sitt eget hus.

— Nå er det ikke offeret som må flykte, men den mistenkte gjerningsmannen som må pakke kofferten og dra. Spør du meg, er dette den rette måten å gjøre det på, sier politibetjent Espen Gulliksen, familievoldskoordinator i Sogn og Fjordane politidistrikt, til Aftenposten.

10. januar fikk politiet fikk lovhjemmel til å ilegge besøksforbud i eget hjem. Det er denne hjemmelen som nå er tatt i bruk.

Tirsdag kveld rykket politiet ut til hjemmet til samboerparet og deres to barn, etter melding om «husbråk».

— Det er en alvorlig beslutning for en person å måtte forlate hjemmet sitt, men den risikoen og den frykten som kvinnen i huset føler må veie tyngst, sier politiinspektør Ronny Iden til Aftenposten. Han tok beslutningen om å nekte mannen tilgang til sitt eget hus.

— I årene 1992 til 2001 måtte 25.258 kvinner og 18.114 barn søke tilflukt på et krisesenter. At politiet har fått denne hjemmelen, betyr at kvinner og barn endelig har fått menneskerettigheter i sitt eget hjem, sier Tove Smaadahl, daglig leder i Krisesentersekretariatet.

Hun håper at denne hjemmelen nå blir tatt i bruk av alle andre politidistrikter.

— Samtidig er det viktig at kvinnene får informasjon fra politiet om at de også kan ta kontakt med krisesentrene for å få hjelp. Vi har erfart at kvinner og barn trenger støtte etter bruddet med samlivspartneren.