• Hos oss er Prinsesse Kristina et symbol på vennskap mellom Norge og Spania, sier ordføreren i Covarrubias, Miguel Ortiz Alcalde. Sammen med en delegasjon fra byen, er han i Bergen for å se prinsessens fødeby.

Ordføreren håper reisen kan bidra til å fremme kultursamarbeid mellom Norge og Spania.

— Kulturturisme er veldig i skuddet i Spania og vi ønsker med denne reisen å gjøre byen vår kjent for nordmenn, sier Miguel Ortiz Alcalde, ordfører i Covarrubias, en av de aller best bevarte middelalderbyer.

Det var i denne byen Prinsesse Kristinas grav ble funnet i 1958. Da de åpnet kisten, var hun fremdeles intakt med sitt lyse lange hår, på grunn av det lufttomme rommet. Straks etterpå smuldret hun bort og ble til støv, ifølge Øyvind Fossan I Kristinastiftelsen.

— Kristina har en meget stor symbolverdi for oss, understreker Alcalde.

Kristinas ønske

Historien om prinsesse Kristina begynner i hennes fødeby, Bergen, i 1233. Hun er Håkon Håkonsons datter og ble i 1258 gift med Prins Felipe av Castilla. Begivenheten fant sted i byen Valladolid og, representerer den første og eneste formelle forbindelsen mellom de to kongehusene.

Etter forlovelsen ytret prinsessen ønske om at et kapell skulle bygges til ære for St. Olav. Felipe lovet å oppfylle ønsket, men det ble aldri gjort.

Prinsessen døde barnløs i Sevilla fire år senere.

740 år etter Kristinas død, ønsker Kristinastiftelsen å oppfylle hennes ønske.

Arbeidet med prosjektet Sankt Olavs kapell i Covarrubias startet i 2000. To høgskoler, en fra hvert land, er engasjert i en arkitektkonkurranse som avgjøres av arkitektene Miguel Fisac og Sverre Fehn.

Kristinafrisen gjenvevd?

  • Et av de viktigste målene med bergens-oppholdet er å invitere Bergen kommune til vår landsby. De har tidligere aldri vært på offisielt besøk hos oss, sier den spanske ordføreren som selv er i Bergen for første gang.

Det er Kristinastiftelsen som arrangerer reisen.

Delegasjonen kom fra Tønsberg til Bergen fredag, og reiser mandag videre til Stiklestad og Olavsspelet før de ender opp i Trondheim.

— Vi ville gjerne vise dem betydningen av Olav den Hellige i vår kultur, sier Øyvind Fossand i Kristinastiftelsens prosjektkomité.

Prinsesse Kristinas reise vakte betydelig oppsikt i sin tid og er utførlig dokumentert. En grafisk fremstilling av reisen var et viktig innslag i Gerhard Munthes utsmykning av Håkonshallen, som gikk tapt under eksplosjonsulykken ved Festningskaien i 1944. Siden har Kristinafrisen bare vært å se på Munthes utkast og skisser i Rasmus Meyers Samlinger.

— Vi arbeider med å få Kristinafrisen gjenvevd og lage en vandreutstilling som følger reiseruten til Kristina fra nord til syd, sier Øyvind Fossand.

KULTURTUR: En delegasjon medlemmer av byrådet i spanske Covarrubias har vært på besøk i Prinsesse Kristinas fødeby. Ordfører Miguel Ortiz Alcalde håper reisen kan markedsføre landsbyen deres som kulturelt reisemål for bergensere og nordmenn.
FOTO: ARNE NILSEN