– Jeg heter Ivar Nistad og kommer fra Radio Folgefonn. Vi er den største lokalradioen i Norge når det gjelder antall sendere, sendeareal og radiobingo.

Nistad har tatt turen fra Odda til Rosendal for å besøke «Granvin».

– Det går jo fort nå etter at vi fikk tunnel. Turen tar meg vel en halv times tid, sier Nistad.

Han husker at «Granvin» anløp Odda i gamle dager.

– Jeg jobbet en periode som løpegutt på kaien i Odda. Jeg kan huske at det kom alt fra bildeler til levende dyr opp av lasterommet, sier han.

Her kan du besøke BT-båten