— Like over helgen kan det bli klart om politiet mener noen bør stilles til ansvar eller ikke, sier lensmann Norvald Visnes ved Fana politistasjon.

To kvinner omkom og flere ble hardt skadd i raset natt til 14. september.

— Vi har gjort en rekke avhør av folk som kjenner forholdene i området over en viss tid, fagkyndige, blant annet geologer, samt folk i Bergen kommune, sier lensmannen.

Politiet skal også gå gjennom en rekke dokumenter som kan være viktig for vurderingen.

Visnes vil ikke si om etterforskningen har tatt noen spesiell retning.

— Vi etterforsker bredt, sier han.

Den viktigste delen av etterforskningen vil være over i løpet av denne uken, tror Visnes. Han forteller også at foreløpig så har ingen status som mistenkt, men i begynnelsen av neste uke vil politiet trolig ta stilling til om noen bør straffeforfølges eller ikke.