Båt— og sjøfolket ved Bjørnefjorden fikk i går besøk av betjenter fra Fusa lensmannskontor. Kontoret har fått ekstra penger fra Statens Naturoppsyn for å kontrollere at lover og regler blir fulgt på sjøen. Alle følger ikke regelverket - Vi tok beslag i et laksegarn og gav en rekke muntlige pålegg, sier lensmannsbetjent Torkjell Mikkelsen.Båteiere som ikke har registrert båtene sine fikk beskjed om å gjøre det. I tillegg ble en rekke krabbeteiner kontrollert. – Det er regler for hvordan teinene kan ligge nå når hummeren er fredet. Slett ikke alle følger regelverket, sier Mikkelsen.I går nøyde politiet seg med å gi muntlig pålegg, men fjordfolket kan vente tøffere reaksjoner fremover.- Vi kommer til å følge nøye med ut over sommeren, sier Mikkelsen.