Førebels har politiet beslaglagt ca. 10 klokker, men ser ikkje bort frå at dei kan spore opp fleire. Politiet tok også fleire heimelaga slagvåpen og eit heimebrentapparat.