31. mars var Mattilsynet på inspeksjon sammen med Tollvesenet i Bergen mat i Nygårdsgaten. Der beslagla Mattilsynet rundt 60 kilo kjøtt som siden ble destruert.

— Innehaver kunne ikke vise frem dokumentasjon på kjøttet. Vi beslagla varene. Kjøttet ble siden destruert, sier Irmelin Hansen Grini, førsteinspektør ved Mattilsynet i Bergen.

- Privat bruk

Ifølge Mattilsynets vedtak opplyste innehaveren at han hadde kjøpt kjøttet av en kunde som hadde vært i Sverige. Innehaveren sa at varene var hans private og ikke ment for salg, men Mattilsynet fant ikke at det var merket privat.

— Kjøttet skulle ikke selges. Det var ment for privat bruk til tre familier. Hadde det vært for salg, hadde det stått på kjølen, sier Hussam Kader Hassan.

— Jeg fikk kjøttet i butikken cirka en halvtime før Mattilsynet kom, legger han til.

- Sjeldent stort

Også Tollvesenet var med på kontrollen. Med unntak av kjøttet som ble funnet, reagerte ikke Mattilsynet på noe annet under inspeksjonen.

— Alt var ellers greit, sier Hansen Grini.

- Er dette et stort parti kjøtt?

-Ja, det vil jeg si. Det er sjelden vi finner såpass mye kjøtt som ikke kan spores, svarer førsteinspektøren.

- Alvorlig regelbrudd

«Mattilsynet vurderer på bakgrunn av de forholdene som foreligger, at disse kjøttvarene kan representere en mulig helsefare. Innehaver informerte om at varene var kjøpt i Sverige og transportert til Bergen i privat bil. Vi fikk ikke vite navn på personen som hadde kjøpt varene i Sverige, og det kunne ikke redegjøres for varenes historikk», heter det i rapporten.

Regelbruddet beskrives som alvorlig, ifølge Mattilsynet.

— Som sagt var varene ment til privat bruk, understreker innehaveren.