• Liste over partiets medlemmer skal ha blitt levert ut til utenforstående for å få hjelp til å kartlegge medlemmenes ståsted. * Partimedlemmer er blitt lovet verv og posisjoner mot å gi de tre støtte i nominasjonsprosessen.* Det er beskyldninger om innblanding i bystyregruppens indre liv.