I et brev til Arbeidstilsynet viser verneombudene Frode Misje og Kjell Ivar Sletten til den hyppige bruken av beordringer i politidistriktet. Bare ved patruljeseksjonene i Bergen sentrum har det vært 146 beordringer i perioden 7. september til 12. november. I tallene er ikke tjenestemenn som blir beordret til å ta dobbeltvakter tatt med.

Les hele brevet her. | Les også: Kjente ikke til brevet

Rett fra kveld til natt

Verneombudene hevder at arbeidsgiveren nå baserer sin virksomhet på beordringer. «Politiet er blitt en arbeidsplass hvor de ansatte føler seg utsatt for maktmisbruk fra sin arbeidsgiver», påstår de i brevet til Arbeidstilsynet. De ber derfor om at Arbeidstilsynet «så snart som mulig vurderer lovligheten av den omfattende bruken av beordringer».

Verneombudene beskriver et stort press på de ansatte:

  • Ansatte som er sykmeldt, blir beordret og må ta ekstravakter straks de møter på jobb.
  • Tjenestemenn som jobber kveldsvakt, blir beordret til å jobbe videre på nattevakt.
  • Ansatte har måttet fortsette å jobbe dagvakt etter at de har hatt vakt natten før.

Verneombudene viser også til enkelteksempler der ansatte har jobbet fredag kveld og natt til lørdag, med ny vakt lørdag kveld, hvor de blir beordret til å jobbe nok en nattevakt.

«Når de ansatte skulle på arbeid igjen søndag kveld, var de så trøtte og utslitte at de ikke greide å gå på jobb, skriver verneombudene.

Fritak avslått

De forteller også at ansatte har søkt om fritak fra beordring fordi de ikke er opplagt og uthvilt. Søknadene er blitt avslått.

Dette mener verneombudene er uansvarlig av arbeidsgiveren — ikke bare overfor tjenestemennene, men også overfor borgerne som politiet skal hjelpe og beskytte.

Verneombudene mener at det er åpenbart at tjenestemenn som blir tvunget til å jobbe både dag og natt, ikke er uthvilte. De påpeker også at patruljetjeneste krever 100 prosent våkenhet fra tjenestemennene.

«Dette gjelder for eksempel utrykningskjøring og oppdrag hvor en må bevæpne seg. Slike oppdrag krever at en må ta vurderinger i løpet av veldig kort tid, og vurderingen man tar kan skille mellom liv og død».

Til syvende og sist er det politimannen som står ansvarlig dersom han begår tjenestefeil eller blir innblandet i en ulykke som følge av at han er trøtt eller har jobbet for lenge.

«Det er politimenn i Norge som er blitt dømt for dette», understreker Misje og Sletten.

Tviler på behovet

Verneombudene reiser også tvil om at det er behov for de mange beordringene. De viser til at en på grunn av omfattende beordringer har hatt flere tjenestemenn på jobb enn det en må ha for å nå kravet om minimumsbemanning.

De mener at de mange beordringene fører til at ansatte blir syke, og at arbeidsmengden gjør at de får et sterkt redusert sosialt liv - begge deler er brudd på arbeidsmiljøloven.

Helge Skodvin