• Jeg mener det er åpenbart at havnevesenet har gått bak vår rygg, sier finansbyråden Harald Victor Hove.

— Jeg mener det er åpenbart at havnevesenet har gått bak vår rygg, sier Harald Victor Hove.

Reaksjonen til finansbyråden i Bergen kommer etter at kommunen oppdaget en kunngjøring i BT, som sto på trykk 10. mars.

I kunngjøringen etterlyser Bergen og omland havnevesen mulige eiere til en eiendom i Bergen.

- Posisjonerer seg

Om ingen skulle melde seg til Statens kartverk i løpet av en måned, ville hjemmelen til eiendommen bli tinglyst på havnevesenet.

Bergen kommune og havnevesenet har i flere år vært uenige om hvem som eier en rekke eiendommer. Flere av disse er blitt karakterisert som «indrefileter» i Bergen sentrum.

Ved en tilfeldighet ble den lille kunngjøringen oppdaget i Bergen kommune.

  • Da vi sjekket gårds- og bruksnummer, viste det seg at denne eiendommen er blant dem vi og havnevesenet forhandler om, sier finansbyråden.

Eiendommen det er snakk om er Tollbodkaien på Nordnes. På kaien har havnevesenet et stort bygg. Dette leies ut for flere titalls millioner kroner.

Ifølge Hove ville havnevesenet ha sikret seg bedre forhandlingskort dersom de fikk en tinglyst hjemmel til eiendommen.

Kan stoppe forhandlinger

— I dag er ikke denne eiendommen tinglyst. Jeg reagerer kraftig på timingen. Samtidig som vi er i forhandlinger for å finne en løsning på havneeiendommene, går havnevesenet til Statens kartverk for å sikre seg hjemmel til eiendommen.

Kommunen mener at dette er blant byggene de har rett på, fordi det ikke blir drevet med såkalt havnerelatert virksomhet i bygget.

  • Når dette er blant eiendommene som vi faktisk sitter og forhandler om nå, blir fremgangsmåten svært merkelig, sier Hove. Han føler seg holdt for narr.

Så kraftig reagerer han, at han nå vurderer å droppe videre forhandlinger.

Tollboden er likevel bare en av mange eiendommer som kommunen siden 2008 har siklet etter. Bakgrunnen deres er at for eiendommer uten havnerelatert virksomhet, er det heller ikke naturlig at havnevesenet sitter med eierskapet.

  • Jeg mener at det som ikke lenger er havnerelatert, i fremtiden skal være Bergen kommunes eiendom, sa daværende finansbyråd Christine Meyer til BT i 2008.

Verdt 200-300 millioner

Den gang var et grovt overslag at eiendommene til sammen var verdt 200-300 millioner kroner. Det inkluderte blant annet Nykirkekaien, også på Nordnes, og Møhlenpriskaien.

Havnevesenet har tidligere ment at det ikke har vært tvil om at de eide eiendommene.

Nåværende finansbyråd Hove vil at havnevesenet snur skuten for tinglysning av Tollbodkaien.

  • Jeg krever at havnevesenet trekker tinglysningen av eiendommen. Om ikke, må jeg vurdere å ta saken til bystyret, slik at vi kan få en avklaring, sier Hove.

Han vil da foreslå at bystyret fatter vedtak om overføring av alle eiendommer som ikke er havnerelatert til Bergen kommune.

  • Om et slikt vedtak er fattet, blir det opp til havnevesenet å klage videre til departementet.

Tross gjentatte forsøk, fikk BT i går ettermiddag og kveld ikke kontakt med ordfører og styreleder i havnevesenet, Gunnar Bakke.