— Nå har de allerede ødelagt tre steder der min far Harald Sæveruds komposisjoner ble til, sier Sveinung Sæverud. Han forteller om hogging av trær og rasering av et område som betydde mye for nasjonaleiendommen Siljustøl.

— Vi hadde aldri drømt om at utbyggeren skulle ta seg så til rette, og krenke annen manns grunn. Flere grensesteiner er også borte, påpeker Sæveruds advokat, Lasse Davidsen.

Han og Sæverud har nå vært i møte med Bergen kommune for å få et svar på hvorfor dette ble gjort, men har hittil ikke hørt noe fra Fana Golfklubb.

Vurderer reaksjoner

— Kommer dere til å anmelde forholdet?

— Vi ønsker å jobbe sammen med Bergen kommune om dette, og da blir det neppe noen anmeldelse. Men vi vil nok komme med et sivilt søksmål, sier Davidsen.

Sveinung Sæverud varsler at det vil bli krevd en erstatning som svir.

— Området her var min fars verksted. Det var på sine turer rundt på Siljustøl han hentet inspirasjon til mange av sine komposisjoner, forteller Sæverud.

Også fylkeskonservator Gerd Bolstad er overrasket over det som er skjedd.

— Det er vanlig å behandle et område som fredet når det er under vurdering for fredning, sier Bolstad.

Ifølge Bolstad er naturen en del av premissene for en fredning av eiendommen Siljustøl, og også trær på området skal vernes. Hvis noe må hogges ned skal det erstattes av tilsvarende trær.

— Golfklubben har hatt fredningsforslaget på høring, så de kan ikke si at de ikke visste dette, sier Bolstad.

Dagen etter fylkeskommunens befaring på Siljustøl i april i år, ble eiendommen og kulturminnet midlertidig fredet i påvente av Riksantikvarens behandling. Ved Riksantikvarens kontor opplyses det at saken er under behandling og har høy prioritet.

Ingen tillatelse gitt

Verken oppsynsmann på Siljustøl-eiendommen, Helge Solberg, eller formann i Stiftelsen Siljustøl, Geir Kjell Andersland, har hørt noe om at noen har gitt tillatelse til inngrep eller hogging av skog.

— Men jeg fikk i vår en telefon der de sa jeg kunne komme og hente trær som var blitt felt på Siljustøl, forteller Solberg.

På et styremøte i Stiftelsen Siljustøl i vår, så medlemmene omfanget av inngrepene.

— Vi ble overrasket over disse urettmessige inngrepene på Siljustøls eiendom, sier Geir Kjell Andersland.

— Det går ikke an å ta seg til rette på denne måten, og vi ble ganske overgitt over dette.

Stiftelsen meldte fra til kommunen, og det er nå opp til dem hva som blir gjort videre i saken.

Intet enkelttilfelle

Også Bergen Bygg og Eiendom KF (BBE), som representerer Bergen kommune som deleier av Siljustøl, har vært på befaring etter inngrepene. De har nå sendt brev til Fana Golfklubb der de ber om en redegjørelse for de faktiske inngrepene på eiendommen.

— Golfklubben har ikke fått tillatelse, i hvert fall ikke fra rette instans, men vi venter nå på en tilbakemelding fra golfklubben før vi avgjør hva vi skal foreta oss videre, sier Bjørn Olsen i BBE. Han ønsker ikke å si noe om hva eventuelle reaksjoner kan bli.

Også Bjørn Tøsdals eiendom, som ligger nordvest for Siljustøl, har fått merke utbyggerne.

— Jeg har leid ut deler av eiendommen til Fana golfklubb, men ser jo nå at de har tatt mer enn det som sto på tegningene, sier Tøsdal. Han synes utbyggerne burde vist mer respekt for eiendomsretten, men er fornøyd så lenge han får mer i leie.

— Utbyggerne turer frem som de vil, og spør etterpå. Jeg er i utgangspunktet positiv til golfbanen, men ikke måten de tar seg til rette på, sier Tøsdal.

ENORM FORANDRING: Advokat Lasse Davidsen og Sveinung Sæverud besiktiger forandringene golfanlegget har medført. <br/>Foto: VEGAR VALDE