— Det reneste tøv.

— Reinspikka løgn.

— Han beskriver noe som er en umulighet.

— Ikke sannferdig på noen som helst måte.

Dette er noen av karakteristikkene Vies forsvarer, Erik Mjell, har kommet med av de rumenske guttene som Vie er tiltalt for overgrep mot.

«Hevet seg på lasset»

— Man kan spørre seg om noen av dem har «hevet seg på lasset» for å få en erstatning. Det er så mye uklarhet om hva som har skjedd i Romania, og så mange endrede forklaringer, at det er all grunn til å være kritisk til troverdigheten av vitnemålene, sa Mjell.

Tiltalen, og aktors prosedyre i går, handler om seksuelle overgrep mot åtte rumenske gutter. Vie har ikke erkjent noen av disse forholdene. Forsvareren mente i dag at Vie maksimalt kan dømmes for krenkende og uanstendig atferd i Romania - fordi han har fått gutter med på å ta seksualiserte bilder.

Når det gjelder de tre Brasil-overgrepene i tiltalen, ba Vies forsvarer om frifinnelse for to av dem.

Det tredje og mest alvorlige Brasil-overgrepet har Vie erkjent når det gjelder beskrivelsen av den seksuelle omgangen.

Forsvarer Mjell argumenterte i dag for at overgrepet må ha skjedd i 2006, ikke 2005 som statsadvokaten mener. Hvis retten legger det til grunn, vil overgrepet rammes av en annen og mildere bestemmelse i straffeloven - fordi den brasilianske gutten da var over 14 år.

— Ikke «særlig krenkende»

I tillegg mener Vies forsvarer at påtalemakten har bommet når de bruker betegnelsen «særlig krenkende måte» knyttet til flere av overgrepene i tiltalen. Den særlige krenkelsen ligger ifølge statsadvokaten i at det er tatt og videresendt bilder i forbindelse med overgrepene.

Mjell påpekte at dette påhenget, «særlig krenkende», hever strafferammen fra ti til 21 års fengsel for de fem mest alvorlige av overgrepene i tiltalen. Mjell ba retten vurdere dette nøye.

— I forarbeidene til loven om seksuell omgang med barn står det ingenting om fotografering eller filming. For å bruke «særlig krenkende» om et overgrep, må retten finne det bevist at bilder er tatt samtidig med overgrepene, sa Mjell.

Ørjan Deisz