Dette sier Kjersti Toppe, bystyrerepresentant for Sp. Hun påpeker at hvis byrådet mener alvor i kampen mot ungdomsfyll, bør budsjettene til skjenkekontrollørene dobles, og straffetiltakene for skjenkesteder skjerpes.

— I dag holder kommunen seg akkurat på minimumsgrensen i forhold til alkoholloven. For å få flere og lengre kontroller, må budsjettene økes kraftig, sier Toppe.

Med referanse til Bergens Tidendes sak om den voldsomme økningen i antall overstadig berusede ungdommer, mener hun det er åpenbart at noe må gjøres.

Provosert av KrF

— Mitt forslag er at skjenkekontrollørene får doblet budsjettene, allerede i høst.

I år ble budsjettene økt fra 500 000 kroner til 800 000 kroner på første gang på over ti år.

— Dette er småpenger for en kommune som går med overskudd, sier Toppe.

Bystyrepolitikeren fra Sp har lite til overs for KrFs utspill i skjenkesaken.

— De driver et dobbeltspill. At KrF krever skjenkeinnstramninger er provoserende. De sitter i et byråd med fullmakter til å gi skjenkebevillinger, og denne fullmakten har de tøyet i liberal retning, sier hun.

Hun mener at når de også åpner opp for et samarbeid med Frp i byrådet, er det vanskelig å forstå hvor alvorlig de egentlig tar denne saken.

— Hvordan skal de påvirke skjenkepolitikken i byråd med Frp, når de ikke klarer det i samarbeid med Venstre og Høyre? Spør Toppe retorisk.

Flere kontroller, flere tas

Leder for kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune, Gro Gaarder, ønsker

forslaget til Toppe velkommen.

— Det er klart at en dobling av midlene våre ville hjulpet mye, sier hun.

Hun understreker at hvis budsjettene skulle ha fulgt veksten i antall skjenkesteder, skulle de allerede vært langt høyere.

— Da jeg begynte i jobben i 1993 var det 110 skjenkebevillinger i Bergen. Nå er det 320. Våre budsjetter har stått stille frem til nå.

I år ble imidlertid budsjettene økt fra 500 000 til 800 000 kroner.

— Vi har det på samme måte som politiets fartskontrollører. Jo mer penger og flere kontroller vi har, jo flere overtredelser blir avdekket, sier Gaarder.

KRITISERER KRF: Bystyrerepresentant Kjersti Toppe (SV).
VEGAR VALDE