– Får de gjennomslag for dette, vil vi ikke kunne drive avrusingsklinikk i bygget. Det blir altfor dyrt, sier direktør for Bergensklinikken, Erling Pedersen.

– Forlater veldedighet

Han og styreleder Ragnar Tvinnereim i den ideelle stiftelsen er provosert over Blå Kors Eiendom sin fremgangsmåte.

– Blå Kors kan beskyldes å gå fra veldedighet til grådighet, sier Tvinnereim.

Bergensklinikken driver landets største avrusingsklinikk med drøyt 3000 pasienter i Blå Kors sitt bygg i Nye Sandviksvei 84.

Over nyttår møtes de to partene i rettssalen.

Stridens kjerne er en leiekontrakt som ble inngått i 1994. Kontrakten sikrer Stiftelsen Bergensklinikkene husrom så sant de betaler renter og avdrag på gjeld, kommunale skatter og avgifter og vedlikeholder bygget. I tillegg betaler de en leie til Blå Kors på 25.000 kroner.

En altfor gunstig leieavtale, mener Blå Kors Eiendom AS, som nå krever over tre millioner kroner i husleie.

– Kontrakten er svært urimelig. Det er helt galt at Bergensklinikkene skal få drive nærmest gratis, sier Magne Revheim, advokat for Blå Kors Eiendom AS.

Stiftelsen Bergensklinikkene mener på sin side at kontrakten ikke kan sies opp.

– Vi mener vi sitter på en uoppsigelig kontrakt. Det var Hordaland fylkeskommunes intensjon den gang vi overtok i 1991, sier direktør Erling Pedersen.

– Vi må ut

Han viser stolt rundt i lyse korridorer og rom i avrusingsklinikken. Til og med en splitter ny tannklinikk er åpnet.

– Vi har investert millioner av kroner for å tilpasse bygget til vårt formål, sier Pedersen.

Dersom Blå Kors Eiendom AS når frem med kravet om markedsleie, frykter han konsekvensene.

– Vi må ut av disse lokalene. Det offentlige ved Helse Vest har ikke midler til å betale en så dyr husleie.

Det kostet 13 millioner kroner å reise bygget i 1976. Blå Kors bidro med 500.000 innsamlede kroner. Det offentlige spanderte resten.

I prosesskrivet krever Blå Kors Eiendom at retten fastesetter en leie begrenset oppad til tre millioner kroner. I det siste møtet med Bergensklinikkene antydet Blå Kors at de ville kreve en markedsleie basert på at bygget er verdt 60 millioner kroner.

– Det kan bli langt dyrere enn tre millioner kroner. Sett i forhold til Blå Kors sitt bidrag fremstår dette som helt urimelig, sier Erling Pedersen.

Det var heller ikke meningen at det skulle være mulig å ta ut verdier fra bygningen. Sosialdepartementet forutsatte i 1976 at det ble opprettet en stiftelse for eiendommen med representanter fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Blå Kors Landsråd og Blå Kors Bergen Krets (BKBK).

Stiftelsen ble imidlertid aldri opprettet, og det offentlige sikret seg dermed ikke kontroll over verdiene i eiendommen. I 2003 ble eiendommen overdratt fra Blå Kors Bergen Krets til Blå Kors Eiendom AS.

– Nonprofit

Olav Vik var leder av BKBK den gang og skrev under på skjøtet. Han understreker at det aldri var en intensjon å drive business med eiendommen.

– Det skulle være nonprofit. Vi skulle være med å bygge et bygg der rusmisbrukere kunne få hjelp.

– Vi synes det er merkelig at Blå Kors, nå skal sko seg på dette og innkassere hele verdien, sier styreleder Ragnar Tvinnereim i Bergensklinikkene.

– Det er mange andre bygg som også er reist med offentlig støtte uten at man av den grunn har stilt spørsmål ved eiendomsretten, repliserer advokat Revheim.

Nå går husleiestriden til Bergen tingrett, der det er satt av to dager til behandling 7. og 8. januar.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

FORTØRNET: ¿ Vi er mildt sagt fortørnet og hadde ikke ventet dette av Blå Kors. Det er synd å kaste vekk penger på dyre advokater når vi kunne brukt dem på rusmiddelbehandling, sier Ragnar Tvinnereim og Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene som leier Nye Sandviksvei 84 i dag.
Silje Robinson