Gjennom en serie artikler har Bergens Tidende avdekket et stort omfang av rus i barnevernsinstitusjoner. Etter avsløringene uttalte ekspedisjonssjef i barne— og likestillingsdepartementet Haktor Helland følgende til Bergens Tidende 22. februar i år:

«Det som blir beskrevet i BT lørdag var vi ikke kjent med før fredag, men opplysningene var så alvorlige at vi tok fatt i saken samme dag».

– Ruset hele tiden Reaksjonen kom etter at BT fortalte om en gutt som ruset seg hver dag på en barnevernsinstitusjon.

Som en direkte følge av det som kom frem, ble Bufetat pålagt å gjennomgå rusproblemene i samtlige barnevernsinstitusjoner i hele Norge.

Nå viser det seg at det ikke er første gang departementets ledelse har fått detaljert beskrivelse av de omfattende rusproblemene som er på barnevernsinstitusjoner.

BT har fått tilgang til et brev som ble sendt til Barne- og likestillingsdepartementet så langt tilbake som i 2007. Brevet er skrevet av Bufetat-ansatt Vidar Teigen, som har lang erfaring både innenfor barnevernet og i psykiatrien.

FAKSIMILE: Brevet Vidar Tangen sendte for to år siden.

Se større versjon av brevet her.

Brevet han sendte var stilet direkte til daværende barne— og likestillingsminister Karita Bekkemellem.I brevet beskriver han i detalj hvordan situasjonen oppleves for dem som hver dag har kontakt med barn på barnevernsinstitusjoner:

«Eg har mange bevis for at ungdomen rusa seg inne der dei bur på institusjoner. Ungdom på slike institusjoner er rusa heile tida og kvar dag. Alt dette gale som skjer er nesten alltid i rusa tilstand. Og alle er i tvungen omsorg. Korleis kan ein drive med pedagogisk fine opplegg når dei er så rusa? Ein ungdom sa til meg: Eg vil vekk frå rus, men korleis?» skriver Teigen i brevet.

Statsråden svarte personlig Teigen hadde ingen tro på at brevet ville nå statsrådens bord, noe han også skriver i brevet.

Men på det punktet tok Teigen feil. En tid etter kom det svar fra statsråden:

«Jeg viser til din e-post av 26. mars 2007 angående ungdom som ruser seg, blant annet på institusjoner», heter det i innledningen i svarbrevet fra statsråden.

– Mitt mål med brevet var å fortelle hvordan vi som jobber på gulvet i barnevernsinstitusjoner opplever situasjonen, sier Teigen.

Han mener at en må bruke langt mer ressurser på å få barna rusfrie.

– Skal vi i det hele tatt komme noen vei med behandlingen av disse unge, må de avruses. Problemet er at lovverket ikke åpner for tvang i rusbehandlingen, heller ikke blant barn og ungdom, sier Teigen.

Han mener også at det nærmest er umulig for de barnevernsansatte å hindre at rusmidler kommer inn på institusjonene.

– Mange av disse ungdommene har så store rusproblemer før de kommer inn i systemet, at en ikke vet hvordan de er når de er rusfrie. Noen må snart se på lovverket, sier Teigen.

– Har ingen god forklaring Ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, Haktor Helland, sier at han ikke var kjent med dette brevet, før BT krevde innsyn i det for en uke siden.

– Det er flere tema som er tatt opp i brevet, men at barn ruser seg hver dag på institusjon er så alvorlig at vi skulle ha undersøkt dette umiddelbart, sier Helland.

– Hvordan kunne statsråden svare på brevet uten at det førte til noen annen reaksjon fra departementet?

– Nei, jeg har ingen god forklaring på det. Vi må bare legge oss flate, sier Helland.

Han sier at det som har kommet frem om rus i barnevernet den siste tiden, gjør at det er all grunn til å tro at opplysningene Teigen kom med for to år siden, var riktige.

– Vi ba om at brevskriveren skulle få et møte med Bufetat, men utover det vet vi ikke noe om hvordan dette har vært fulgt opp videre, sier Helland, som beklager at dette ikke ble fanget opp og håndtert på en god nok måte

– Det er ikke vanskelig å si i ettertid at vi burde satt i gang den ruskartleggingen vi nå gjør allerede den gang.

BJØRN ERIK LARSEN