Sjøforsvaret har forsikret at både fartøyer og mannskaper som skal til krigssonen i Middelhavet, er godt egnet og skikket for oppdraget.

— Jeg føler meg helt trygg på både fartøyene og våpenutrustningen hvis vi drar til Libanon. Personellet er også utmerket, sa skvadronsjefen, kommandørkaptein Narve Nordanger til BT for snart tre uker siden.

Mye gikk galt

Det var ikke mye som tydet på dette under øvelsene ved Austevoll tidligere denne uken. Mandag var det meningen at tre av de fire besetningene som i utgangspunktet skal til Libanon, skulle gjennom den obligatoriske sikkerhetsmønstringen. Det ble bare tid til å foreta denne testen om bord på en av MTB-ene. Der strøk til overmål besetningen.

Sikkerhetsmønstringen skal være en dokumentasjon på at besetningen er i stand til å ivareta sin egen sikkerhet når uforutsette hendelser oppstår under en seilas. Dette kan være å slokke en brann om bord, eller å plukke folk opp av sjøen.

— Det stemmer at en av besetningene strøk på en av deltestene under sikkerhetsmønstringen, bekrefter skvadronsjef Nordanger.

— Det var trent for lite på en øvelse - buksering - der du skal flytte en båt ved hjelp av din egen båt. Her ivaretok de ikke personellsikkerheten godt nok. Så de må trene mer, og så prøve på nytt.

— Så ingen av dem som strøk blir byttet ut?

— Nei, nei. Det var ikke så graverende, sier han.

Sin egen kontrollør

Mannskapet på laste- og passasjerskip i sivil trafikk må gjennom liknende mønstringer for å få de nødvendige sertifikatene. Da har Sjøfartsdirektoratet en kontrolloppgave. Den eksisterer ikke for marinefartøyer. Sjøforsvaret har ansvaret for både å gjennomføre mønstringene og for å se til at alt foregår etter reglementet.

En annen av Libanon-MTB-ene skulle mandag prøveskyte med kanonene om bord. Ingen av de fire kanonene skal ha fungert tilfredsstillende.

— Det var første gang siden før sommerferien disse kanonene ble testet. Teknikken er svært ømfiendtlig, og kanonene må nesten være i daglig bruk for å fungere optimalt, sier Narve Nordanger.

Fire av seks skal dra

Han ser likevel ikke den store dramatikken i situasjonen.

— Skvadronen består av seks MTB-er. Fire av dem skal delta på FN-oppdraget. Disse er ennå ikke plukket ut. Vi vil selvsagt dra med de fire fartøyene som er best skikket og i best stand, forsikrer han.

Fartøyenes avreise til Middelhavet er satt til kommende onsdag. MTB-ene vil bli sendt med et stort spesialskip, mens mannskapet blir sendt etter med fly. Skvadronsjef Nordanger innrømmer at tiden er knapp for å få alt på plass.

Tidspress

— Vanligvis har vi en lengre beredskapstid enn den som er til rådighet nå. Det er mye som skal på plass før vi drar. Det er ingen tvil om at vi merker et tidspress, sier han.

— Kan dette gå ut over sikkerheten?

— Det skal det ikke gjøre, men stressnivået er høyt, sier Nordanger.

Nylig ble det funnet legionella-bakterier om bord i tre av de aldrende MTB-ene, Fartøyene skal nå være friskmeldt, men enkelte besetningsmedlemmer frykter bakteriene kan blomstre opp igjen i varmere farvann.

Mariann Dybdahl