Mannen trillet sykkelen sin over veien, men det var rødt lys og han gikk et stykke nedenfor fotgjengerovergangen.

I tillegg var syklisten beruset, og som tøffe gutter flest hadde han ikke hjelm. Han ble sendt til rutinesjekk, men ifølge politiet er han ikke skadet.