Dermed står hordalendingane aleine att med draumen om ein vestlandsregion med Hordaland som tyngdepunkt og Bergen som den naturlege hovudstad.

Dette er klart etter at fylkesutvala i Rogaland og Sogn og Fjordane har vendt tommelen ned for storregionen.

— Nei. Det ser ikkje lyst ut. Men kven veit. Det kan framleis skje eit under, sukkar Torill Selsvold Nyborg (KrF).

Fylkesordføraren i Hordaland kan ikkje anna enn å konstatera at Hordaland står aleine att med visjonen om at dei tre vestlandsfylka, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skulle sameinast i ein stor Vestlandsregion.

Men Nyborg har arbeidd for mange år med regionstanken til at ho vil gje opp no.

Saka skal opp i fylkestinga att opp nytt etter valet til hausten. Ho er trur at dei nyvalde politikarane vil vera meir framsynte og sjå kor bakstreversk det er å sitja på kvar si tue og kjempa for kvart sitt fylke.

— Eg trur at så vel fylkespolitikarane i Rogaland som i Sogn og Fjordane vil sjå at framtida ligg i ein stor vestlandsregion. Det er den einaste måten vi på Vestlandet vil vera sterke nok for å hevda oss i dei internasjonale kunnskaps- og teknologimiljøa.

Også Nyborgs fylkesutvalskollega, Gisle Handeland, synest det er leitt at kollegaene i Rogaland og Sogn og Fjordane ikkje er meir entusiastiske for ein storregion.

Men Arbeidarparti-politikaren, som også er medlem i styret i Helse Vest, syns det er søkt å trekkja nevrokirurgi-kampen inn i debatten.

Sur ting på hovudet

— Rogalendingane snur det heile på hovudet når dei brukar den oppheta striden som eit argument for ein Vestlandsregion, meiner Handeland.

Han hevdar at styret i Helse Vest freistar å sjå heile Vestlandet som ei eining gjennom samarbeidsavtala om hjernekirurgien mellom sjukehusa i Stavanger og Bergen.

  • Eg forstår at det i Stavanger-regionen er sterke kjensler til hjernekirurgi-saka. Men det er i overkant å la saka avgjera korleis framtidas regiongrenser skal gå.

No dreg rogalendingane forhasta slutningar, seier han.

Som Nyborg trøystar også Handeland seg med at det enno er for tidleg å gravleggja visjonen om Vestlandsregionen for godt.

DYSTERT: Det ser ikkje lyst ut. Men kven veit. Det kan framleis skje eit under, sukkar Torill Selsvold Nyborg (KrF). ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ