• Gledelig, men disse håpløst kompliserte reglene må endres, sier hun.

Bergen Parkering trekker tilbake boten de ila Berit Presthus, etter at bt.no omtalte saken søndag.

Presthus fikk 750 kroner i bot for ikke å ha betalt piggdekkgebyr. Hun var på vei hjem etter å ha kjørt sin funksjonshemmede datter Vilde (9) til skolen. Datteren har parkeringstillatelse for forflytningshemmede, og står som eier av bilen. Parkeringstillatelsen gir Berit mulighet til å bruke piggdekk uten å betale gebyr. Men bare når datteren er i bilen.

Slipper

Dermed hadde Bergen Parkering regelverket på sin side da de ila Berit bot på vei hjem fra datterens skole. Hun måtte nemlig ha skaffet seg døgnoblat for turen hjem.

— Vi ser det urimelige i at moren til Vilde ikke kan kjøre hjem igjen med bilen uten å betale avgift. Konklusjonen vår er at Berit Presthus slipper å betale "boten" på 750 kroner som hun ble ilagt i en kontroll etter å ha kjørt datteren til skolen, skriver seksjonsleder i Bergen Parkering KF, Arvid Heggestad, til bt.no i dag.

Vil foreslå endringer

  • Jeg er veldig glad for at Bergen Parkering trekker denne boten. Dette regelverket er så uoversiktelig at folk ikke skjønner noe av det. Jeg vil fortsette å jobbe for et bedre regelverk, og jeg har allerede gitt forslag til Bergen Parkering. Jeg snakket med Arvid Heggestad, og han virker interessert i å komme til en løsning som folk i vår situasjon kan forstå, og leve med, sier Berit Presthus til bt.no.

— Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede er knyttet opp til en enkeltperson. Når denne personen ikke er i bilen og kjøretøyet blir brukt til et annet formål enn å hente eller bringe den funksjonshemmede personen som har fått denne tillatelsen, står vi fast på at det skal betales piggdekkgebyr, slår Heggestad fast, men han vil nå se nærmere på nye løsninger.

— Denne problemstillingen er aktuell også i andre byer som har piggdekkgebyr, og for å oppnå felles praksis vil vi ta et initiativ til samarbeid, og også eventuelt fremme et forslag til endringer i regelverket til departementet, skriver han til bt.no.

Hva med handling?

Berit Presthus slår fast at en regelendring er helt nødvendig. Hun stiller spørsmålet:

Hvis det er greit at jeg slipper gebyr når jeg er på vei hjem etter å ha kjørt Vilde til skolen, hva da om jeg har lyst til å stoppe og handle på veien hjem? Må jeg handle på veien til skolen, mens Vilde er i bilen?

Hva synes du om regelverket med piggdekkoblat? Si din mening her:

SLIPPER BOT: - Gledelig å slippe boten, sier Berit Presthus, her sammen med datteren Vilde. (arkivfoto)
Eirik brekke
SAVNER ENDRING: - Regelverket er håpløst, og må endres, sier Berit Presthus.
Helge Skodvin