Han er utdannet arkitekt i London og har arbeidet som arkitekt hos Halfdan Wiberg i Bergen.

Bjart Nygaard jobbet seks år som utøvende arkitekt, og har en rekke bygg i Bergen på samvittigheten.

Så kom han inn i familiebedriften GC Rieber AS. Nygaard har bygget opp konsernet til en av byens største eiendomsbesittere med 160.000 kvadratmeter bygningsmasse og ubebygget tomteareal.

Nevø av Chr. Rieber

Bjart Nygaard er selv en Rieber. Han er nevø av gamlesjefen Chr. Rieber og dermed fetter av dagens GC Rieber-topp, Paul Chr. Rieber.

Nygaard har fått bryne seg på det gamle skipsbyggeriet i Solheimsviken og er ansvarlig for slik arealet er utnyttet og bebygget.

– Vi skaper levende miljøer for en gjennomtenkt miks av profesjonelle leietakere. Dette er en vinn-vinn situasjon. Hvert av våre sentre blir utstyrt med viktige fellesressurser, som tidsriktig IT-infrastruktur, møterom, kafeteriaer og treningslokaler osv. På denne måten bygger vi opp våre utleieparker eller bygg, forteller Bjart Nygaard.

– Det er veldig berikende å få være med i en prosess hvor det skapes nye arbeidsplasser og aktivitet, sette dette i system i næringsparker og samtidig skape omgivelser som det er godt å arbeide og ferdes i. Hvis vi samtidig kan få med elementer av historie og fremtid, gir dette meg veldig mye, sier Bjart Nygaard.

– I Solheimsviken har vi satset mye på å samle maritimt knyttet virksomhet.

Idealist

Arealene i Solheimsviken kunne nok vært utnyttet bedre ved tettere bygging. Nygaard ville ha det rommelig, med lys og luft mellom bygningene.

– Husk, det er levende mennesker som skal ha sitt virke her. Vi bygger slik at folk kan trives. Trivsel er roten til alt godt.

For tre år siden fikk Bjart Nygaard Kongens fortjenstmedalje i gull for samfunnsnyttig arbeid. Solheimsviken Næringspark ble brukt som eksempel på hvorfor han fikk utmerkelsen.