Bergo la selv ut en melding på nettsamfunnet Twitter lørdag om at hytten hans i Drammen ble truffet av lynet og brant ned. Hytten er fra 1925, og ble bygget av besteforeldrene til Bergos kone Eva Dagen Eek.

Det er mindre enn et år siden Bergo og konen inngikk forlik med Drammen kommune, etter en ti år lang strid om veirett til hytten. Bergo og konen måtte klatre over to gjerder for å komme til hytten sin etter at Drammen kommune satte opp gjerder på veien.

Saken dreide seg også om fiskerett og vannforsyning til hytten Tjennstua ved Steglevann på Konnerud. Ekteparet overtok den på 1970-tallet etter et arveoppgjør

Skjøtet på hytten slår fast at hytteeierne har rett til å kjøre over innmarken til gården de kjøpte tomt av, men Drammen kommune mente at loven om motorferdsel i utmark, som kom etter at hytten ble bygget, overstyrte avtalen i skjøtet.

Forliket mellom Bergo og kommunen, som ble inngått i august i fjor, innebar parkering og gangvei frem til hytten.

Torsdag kveld begynte hytten å brenne. Årsaken er trolig lynnedslag. Det skal ikke ha vært personer til stede i hytten da brannen startet.

Noe inventar ble reddet ut fra hytten, men hoveddelen av hytten er totalskadd.

BT lyktes ikke å få kontakt med Olav Terje Bergo lørdag kveld.

VARSLET BEKJENTE: Bergo la selv ut melding om hyttebrannen på twitter.