— Per Edgar Kokkvold og Nils Øy mener du burde skrevet at Trond Mohn er en stor eier i BA i søndagens lederartikkel?

— Det trodde jeg alle i Bergen visste. Hvis det er ukjent, kan jeg godt skrive det. Det var uansett ikke noe poeng i saken.

— Du skriver at hvis vi skatter kapitalen for høyt, vil det flyttes enda flere formuer utenlands. Mener du at kapitalbeskatningen i Norge er høy nok?

— Det har jeg ikke skrevet. Du får lese det jeg har skrevet.

— Det har jeg gjort. Det er derfor jeg spør. Det kan se ut som om du er imot høyere kapitalbeskatning?

— Hvorfor spør du om det?

— Fordi BAs formålsparagraf sier at man skal drive journalistikk forankret i arbeiderbevegelsens ideer. Og der har man jo ikke vært for å senke kapitalskatten.

— Hvem er man?

— Arbeiderbevegelsen. Den har jo tradisjonelt vært for høyere kapitalskatt.

— Du høres ikke ut som en etterrettelig og balansert journalist, og derfor vil jeg ikke gi noen ytterligere kommentarer, sier BA-redaktøren.

SKEPTISK TIL BT: BA-redaktør Olav Terje Bergo.