Ifølge Drammens Tidende er det byens eldste hyttekrangel.

Sammen med sin kone eier Bergo en hytte som i 1925 ble skilt ut fra et småbruk på Konnerud i Drammen.

– Det står klart skjøtet at vi har veirett over eiendommen. Dette var ikke noe problem før Drammen kommune arvet eiendommen på begynnelsen av 90-tallet. Da fikk vi en vanskelig nabo. Det virker nå som de fullstendig blander sin rolle som grunneier – som skal følge de rettigheter som fremgår av skjøter – og forvaltningsmyndighet, sier Bergo.

Kommunen definerer nå området til LNF-område (Landbruks, natur og friluftsliv) og nekter Bergo å bruke de rettighetene han mener han har.

I ti år måtte Bergo klatre over et gjerde for å komme til hytten si. For et par år siden fikk Bergo nøkkel til bom og grindene på gården. Dermed kan de gå til hytten, og de har anledning til å frakte tunge gjenstander til hytten med bil. Lenger vil ikke kommunen strekke seg, ifølge Drammens Tidende.

Dette er ikke Bergo fornøyd med. Han har engasjert advokat som har tilskrevet kommunen om vei— og atkomstrett, fiskerett, samt vannforsyning til hytten.

De har anmodet om møte og befaring. I et svarbrev nå i vinter har kommunen vist til sine tidligere svar og har ingenting å tilføye.

– Vi har i årevis prøvd å komme frem til en minnelig ordning med kommunen, uten å lykkes. Kommunen er ikke engang villig til å delta i en befaring på stedet. Nå teller vi på knappene om vi skal bringe saken inn for retten, sier Olav Terje Bergo.

REDAKTØR: Olav Terje Bergo i Bergensavisen.