TORSTEIN STANGENES

Historien begynner lørdag. BT skriver på førstesiden at de rikes skattetall er bløff. Likningssjef Svein Røynesdal opplyser at mesteparten av skatten de virkelig rike ser ut til å betale i virkeligheten blir betalt av selskapene de eier.

Som et eksempel på dette trekker BT frem Bergens rikeste, Trond Mohn. Han står oppført med 130 millioner kroner i skatt for 2003. I virkeligheten betalte han i overkant av 17 millioner kroner.

— Dårlig moral

Dette får BAs sjefredaktør Olav Terje Bergo til å se rødt. Søndag skriver han:

«Det er dårlig moral å mistenkeliggjøre mennesker som Trond Mohn og andre fordi deres aksjeutbytte beskattes i bedriften før det utbetales. Skattefritt er det ikke. Hver krone er blitt beskattet. Men skatter vi kapitalen for høyt, flyttes enda flere formuer utenlands. Vil vi ha verdiskapning og arbeidsplasser i vårt land, må vi ta vare på rikingene blant oss!»

Det han ikke opplyser om, er at Trond Mohns selskap Frank Mohn eier 20 prosent av avisen. Det har han gjort siden han i 1998 tilførte avisen 10 millioner kroner. Dermed reddet han avisen fra konkurs.

- Oppsiktsvekkende

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold synes det er positivt at Bergo har kontroversielle meninger, men mener han burde opplyst i artikkelen at Trond Mohn er en stor eier av avisen.

— Dette burde han gjort uttrykkelig rede for, sier han til BT.

I BAs formålsparagraf står det at avisen skal drive journalistikk forankret i arbeiderbevegelsens ideer.

Kokkvold synes det er oppsiktsvekkende at en redaktør i A-pressen forsvarer rikingene.

— Er det ikke spesielt at en slik oppsiktsvekkende leder handler om en av avisens eiere?

— Jo, jeg synes det. Men det er redaktørens rett. Men nettopp på grunn av slike spekulasjoner bør han flagge at han har en binding til Trond Mohn, ikke bare gå ut ifra at alle leserne vet han har eierinteresser, sier Kokkvold.

Også generalsekretær i redaktørforeningen Nils Øy mener Bergo burde skrevet om bindingen til Trond Mohn.

— Ut fra det du sier, burde han det. Men det kan jo tenkes at dette er noe de fleste BA-leserne vet, sier han.