Eieren av slepebåten «Ajax», som i siste liten avverget at gasstankeren «Marte» gikk på land ved Fedje i går, kan trolig kreve en god slump penger fra rederiet, ifølge Hans Jacob Bull, professor ved Nordisk Institutt for Sjørett.

Fare og risiko avgjør

— Bergelønn skal gi rikelig uttelling hvis bergingen lykkes. Graden av fare og risiko avgjør hvor stort beløpet blir, sier han.

I prinsippet kan en bergelønn variere fra 1 til 100 prosent av skipets forsikringsverdi, men kan aldri bli høyere enn skipets verdi.

— Beløp på 10 til 15 prosent er en veldig høy bergelønn. I en liknende sak fra Finnmark, kom bergelønnen opp i 10 prosent. For et stort, dyrt skip vil gjerne prosenten bli lavere enn for et lite billig skip. På grunn av de store verdien, blir bergelønnen høy, selv om prosenten er relativt lav.

Basert på det Hans Jacob Bull har fått med seg om tankeren «Marte» fra nyhetene, vurderer han graden av risiko til å ha vært stor i denne situasjonen.

— Det høres bestemt ut som om faren må ha vært ganske stor ved Fedje, sier han.

Reglene skjerpet

Han tror likevel ikke kapteiner flest nøler med å be om hjelp i en nødssituasjon på grunn av frykt for å påføre rederiet store krav om bergelønn.

— Reglene er skjerpet på dette området. En kaptein har plikt til å be om hjelp. Her må kapteinen ha feilvurdert fullstendig.

Sjørettsprofessoren avviser likevel ikke helt tanken på at kapteinen på «Marte» av økonomiske årsaker kan han vegret seg mot å be om hjelp.

— Man kan selvsagt tenke seg at han ventet i frykt for å utløse bergelønn, men kapteinen risikerer jo da straffansvar hvis noe går galt, sier Hans Jacob Bull.

330-SKVADRONEN