ARNE COLLIANDER

— Beregning av bergingslønn er vanligvis en omstendelig prosess, sier operasjonssjef Kenneth Walland i Østensjø Rederi AS.

Selskapet eier taubåten «Ajax», som ankom Fedje-farvannet i siste liten til å trekke den italienske gasstankeren «Marte» unna skjærene mandag. Tre minutter skilte tankeren fra en grunnstøting som kunne ha blitt fatal.

Vil ikke spekulere

Haugesund-rederiet arbeider nå med å samle inn informasjon som skal danne grunnlag for krav om bergingslønn.

— Det er altfor tidlig å si noe om hvor stort kravet være. Jeg vil heller ikke spekulere i det, sier Walland.

Østensjø har tre taubåter stasjonert på Sture-terminalen i Øygarden. «Ajax» ble tilkalt av trafikksentralen på Fedje og brukte 55 minutter på å komme frem til gasstankeren som hadde fått motorstopp i grov sjø.

— Fra vi fikk meldingen til vi kastet loss, tok det tre minutter. Det viser at beredskapen er på topp, mener operasjonssjefen i taubåtrederiet.

Uvisst om mannskapet får

Først et par timer senere ankom taubåt nummer to fra samme rederi. Men det var «Ajax» som gjorde grovarbeidet.

— Får mannskapet på taubåten del i bergingslønnen?

— Det vil bli vurdert internt. Spørsmålet om påskjønnelse kan variere fra sak til sak. Vi har ingen fast praksis for slikt, sier Walland.

Flere forhold avgjør størrelsen på bergingslønnen. Det teller mye hvor dramatisk situasjonen var. Det kan også høyne beløpet at redningsfartøyet var spesialutstyrt for formålet.

— Fokus er kanskje kommet litt for mye på spørsmålet om bergingslønnens størrelse. For oss er det minst like viktig at de 14 om bord kom i sikkerhet, sier operasjonssjefen.

Forhandlingssak

Størrelsen på bergingslønnen blir etter hvert en forhandlingssak mellom Østensjø rederi og det italienske skipets eier og assurandør. Ikke sjelden havner slike saker i en internasjonal voldgiftsdomstol i London.

— Vi kommer ikke til å gå ut med størrelsen på vårt krav når vi har fastsatt det, sier Kenneth Walland i Østensjø Rederi AS.

Uansett blir timeprisen høy.