Styrevedtaket kom etter en flere timer lang og til tider dramatisk debatt med skarpe innlegg, og sluttvedtaket ble gjort med knappest mulige marginer, seks mot fem stemmer.

Helse Bergens styreleder, Ranveig Frøiland, var blant dem som sterkest ivret for nedlegging. Hun viste til og med til at helseministeren kan gå inn og overprøve beslutningen om å videreføre driften.

Omkring 20 av de ansatte ved Osheim var til stede for å høre på debatten. De var jublende glade for utfallet.

Driften av Osheim koster Helse Bergen ni millioner kroner i året. Da toppledelsen i Helse Bergen for noen måneder siden foreslo å avvikle Osheim og heller bruke pengene til andre formål innen barne— og ungdomspsykiatrien, ble det store protester.

Både ansatte og tidligere brukere gikk sterkt i mot nedlegging. Bekymringene gikk på at Helse Bergen pr i dag ikke har noe tilbud som kan erstatte Osheim. Protestanene har fått støtte fra politikere i Helse Bergen-styret, blant andre Oddny Miljeteig og Albrigt Sangolt.

HELGE SUNDE