Sjefredaktør Einar Hålien

To brannmenn med tau og langkost klarte til slutt å sikre stillaset fra niende etasje.

Opp langs veggene på den 12 etasjer høye blokken i Wilhelm Bjerknes vei 14, strekker to cirka 40 meter høye stillaser seg. Begge stillasene er kledd med plast for å beskytte mot været.

Problemet er at plasten også fungerte som et seil, når vinden tok tak i går ettermiddag.

I bue ut fra veggen

Stillasfestene øverst og nederst holdt, men på midten løsnet de. For hver minste vindkule svaiet stillaset ut fra veggen i en bue, 2-3 meter ut fra veggen. Det så lenge ut til at stillaset skulle rase ut fra veggen når som helst.

Politiet kom raskt til stedet og fikk sperret av veien foran blokken, slik at ingen skulle passere med fare for å få stillaset over seg. Busser fikk passere hver gang vinden løyet. Stillasfirmaet Bautas hadde festet et stort banner i toppen av stillaset, som markedsføring. I går skulle de nok gjerne vært denne markedsføringen foruten. Firmaet ble kontaktet, men først kom brannvesenet for å bistå.

Sikret med tau og langkost

Det ble gjort flere mislykkete forsøk på å få festet tau til det svaiende stillaset. En brannmann prøvde å kaste et tau over på stillaset fra et vindu på sideveggen i niende etasje, cirka ni meter unna. Problemet var å få tauet til å feste seg. Etter tre-fire forsøk lyktes han. Fra et vindu på den andre siden, like ved stillaset, lyktes det omsider å få fatt i tauet som hang løst på stillaset, og få tjoret det fast. De to brannmennene brukte en langkost for å «fiske» etter tauet.

Anmeldt

Etter at det første festet var i orden, klarte brannmannskapene å få på plass også andre provisoriske festeanordninger, før stillasfirmaet kunne ta fatt på jobben med en mer permanent sikring. Plasten på stillaset ble fjernet, slik at vinden ikke lenger skulle få så godt tak.

Operasjonsleder Konrad Grindeland ved Hordaland politidistrikt, opplyser at stillasfirmaet er anmeldt, og at forholdet kommer til å bli etterforsket.

SPERRET AV: Stillaset på høyblokken på Landås svaiet to-tre meter ut fra veggen på midten, hver gang vinden tok tak. Det var lenge fare for at stillaset skulle falle sammen, og politiet sperret av området.
EINAR HÅLIEN