— Noen spørsmål var veldig rare, forteller Tobias Mohn Werner (13), elev på St. Paul skole.

— Nesten sånn om vi slåss med foreldrene våre.

Mikkel Kyte Solvik og Patricio Rojas nikker.

— Men det var mest rart på intervjuet. Det var for eksempel litt vanskelig å måtte svare på når jeg sist kranglet med min mor, sier Mikkel.

Alle tre er med på undersøkelsen UngKul, som i disse dager er i gang ved flere bergensskoler.

Liten kunnskap

— UngKul ønsker å få frem kunnskap om hvorfor enkelte barn mestrer problemer og utfordringer, mens andre blir triste, engstelige, urolige eller føler seg ensomme når problemene tårner seg opp, forklarer Brit Oppedal ved Folkehelseinstituttets divisjon for psykisk helse.

Oppedal har allerede innledet samarbeid med flere skoler i Bergen. Innen jul vil også skoler i Oslo bli med.

— Det er store forskjeller på hvordan barn trives og mestrer hverdagen sin. Med det finnes liten kunnskap om variasjonene hos barn og ungdom med ulik etnisk og kulturell bakgrunn, sier Oppedal.

Hun mener at nettopp det gjør UngKul til en unik studie.

Ved å følge barna over tid håper Folkehelseinstituttet å få mer kunnskap om hvorfor barn og ungdoms livskvalitet endrer seg.

Fikk fri fra matten

Også skolene skal få konkret utbytte av UngKul-undersøkelsen. Folkehelseinstituttet tilbyr utarbeidelse av skolehelseprofiler. De skal inneholde en analyse av forhold ved skolen som har betydning for elevenes mestring og trivsel.

Patricio, Tobias og Mikkel er ikke helt sikre på hva undersøkelsen egentlig skal finne ut av, men alle har fått med seg at det handler om barn og unges psykiske helse.

— Vi stiller opp fordi vi blir spurt, mener Patricio.

— Og fordi vi fikk fri fra en mattetimen, sier Tobias.

— Men mest fordi de trengte hjelp av oss, sier Mikkel.

Deisz Orjan