— De skal møte i retten i morgen. Skipet er arrestert med for mye sild om bord, sier Donald Clark i Scottish Fisheries Protection Agency til bt.no om den bergensregistrerte tråleren «H. Østervold».

Storrederen Harald Østervold fra Torangsvåg mener det hele skyldes en beklagelig glipp.

– Vi har ikke drevet med noen form for snusk. Da fangsten ble målt i åpen sjø kom vi til at det var 100 tonn i tankene. Da vi dro til Shetland for å losse, fikk vi kontroll om bord og det viste seg at vi hadde 140 tonn, sier Østervold.

Han regner med at skipperen får en bot for å ha målt feil. Det ville han ha fått i Norge også, men boten har ikke noe med verdien av fangsten å gjøre, sier Østervold som tror det kan bli snakk om 20.000-30.000 kroner.

Ødela trålen

På telefon fra Shetland sier Østervold at han skal forklare retten hvordan feilen oppsto. Tråleren «H. Østervold» har 12 tanker som hver tar 300 tonn. Fangsten oppbevares i nedkjølt vann i disse tankene.

– Da trålen ble ødelagt, måtte vi pumpe vann og sild fra en tank til en annen. Mengden ble da anslått til 100 tonn. Vi bestemte oss for å gå inn til Shetland og losset samtidig 140 tonn mens det i bøkene sto 100 tonn.

– Det er vanlig å akseptere et slingringsmonn på 10-20 prosent når det måles i åpen sjø, men feilen er litt for stor, innrømmer Østervold. Han kaller likevel hele saken for en bagatell som skyldtes at det var for stor bevegelse i båten under målingen.

Det tror han retten vil forstå.

Eier kystvaktskip

Tråleren ligger i havn i Leirwick i påvente av onsdagens rettsmøte. For Østervold som driver omfattende rederivirksomhet med seismikkskip, kystvaktskip og trålere er saken mer en prestisjesak enn en sak om økonomi.

Han sier til NTB at han er oppbrakt over den måten saken er blåst opp på i norske medier og bedyrer at han ikke vil ha sittende på seg at fartøyet har fisket ulovlig.

– Det er gjort en målefeil, det er beklagelig og skipperen tar ansvaret for det. Men mer er det heller ikke, sier Østervold.

Sjefen for Kystvakta, orlogskaptein Lars Kjøren, bekrefter at kystvaktskipet «Malene Østervold» med mannskap tilhører rederiet som Østervold eier og driver.

På spørsmål om det kan skade kystvaktas anseelse at rederen må møte i retten på Shetland, avviser Kjøren å gi noen kommentar

www.baatbilder.com