— I år har det vært ekstremt mange påkjørsler av hjort, faktisk det høyeste på mange år, forteller Oddvar Nordfonn. Sammen med tre andre er han viltkontakt for viltforvaltningen i Bergen kommune. Nordfonn har nærmere 20 års erfaring med ettersøk og avliving av skadet hjort. Han forteller at det i hele fjor ble drept 8 hjort i bergenstrafikken.

— I alt er det påkjørt 18 hjorter på bilveiene i bergensområdet til nå i år, forteller Nordfonn. - 11 av disse dyrene er enten drept på stedet eller avlivet enten av politiet eller viltkontaktene. 7 av de påkjørte hjortene ble ikke så skadet at avliving ble vurdert som nødvendig. I noen tilfeller har ettersøkshund vært brukt for å finne de skadde dyrene, som ofte flykter til skogs med store skader. Dyrene kan gå langt med betydelige skader og lidelser etter en påkjørsel, sier han.

Fire hjorter på en time

— Årets første påkjørsel skjedde ved Kleiva på RV. 556 Straumeveien i slutten av juni. Senere har påkjørslene kommet tett på hverandre. På en eneste dag ble det påkjørt fire hjorter i løpet av en time på Kalandseid. Ettersøk ble satt i verk. Det resulterte i at to av dyrene ble avlivet mens to av dem ble ansett for å være friske nok til å kunne få leve. Vi har registrert påkjørt hjort i Fana, på Osveien, på Hordnes og i Åsane og Arna, sier Nordfonn.

— Hvorfor er tallet så høyt i år?

— Årsaken er trolig at hjortestammen i og rundt Bergen er så mye større enn den har vært, sier Nordfonn.

Verst om høsten

— At høstmånedene topper statistikken for hjorte-påkjørsler, har trolig biologiske årsaker, sier han. - På denne tiden er de tidlig fødte kalvene overlatt til seg selv. De «vaser» rundt, og følger instinktvis trekkveiene som flere steder fører til kryssing av sterkt trafikkerte bilveier. Et annet forhold som øker faren for hjorte-påkjørsler nå om høsten, er både koller og bukker er i brunst. Da farter de voksne dyrene mye mer omkring enn ellers i året, sier han.

— Har det vært personskade ved noen av kollisjonene mellom bil og hjort i Bergen?

— Jeg kjenner ikke til alvorlig personskader. Men det kan lett bli alvorlig for personene i en bil som kjører inn i en kronhjort som kan veie mellom 150 og 200 kg, sier Nordfonn.

Vær på vakt!

— Hvor er det størst grunn for bilførerne til å være på vakt for å unngå å kollidere med hjort?

— De steder det er satt opp fareskilt som varsler hjort, er det spesiell grunn til å være aktsom. På Kalandsveien ble det en høst påkjørt 3 hjorter i løpet av fire dager. På strekninger der det er skog på begge sider av veien, helst lauvskog, bør man også være på vakt. Spesielt gjelder det i soner med 60 km eller høyere fartsgrensen, sier han.

Nordfonn peker ut noen av de punktene der det er størst fare for at hjort krysser bilveier i bergenstrafikken:

Her er faren størst

  • Straumeveien ved Kleiva. Her krysser et hjortetrekk. Hjorten trekker ved mørkets frembrudd ned fra Langeskogen, krysser RV. 556, svømmer over Nordåsvannet for å kunne beite på de frodige markene rundt kongeboligen. Tidlig om morgenen tar de seg samme vei tilbake til Langeskogen.
  • På to steder på Flyplassveien kan man risikere å møte hjort i veibanen. Det ene er på Lilandsflaten mellom rundkjøringen på Kokstad og krysset Lilandsveien/Flyplassveien. Det andre punktet er ved Skage gård i dumpen etter Sandslikrysset på vei mot byen.
  • I Fanaveien krysser hjorten både før og etter bossanlegget i Rådalen.
  • På Hamreveien, på Ytre Hamre, krysser det ofte hjort.
  • Osveien har minst tre faste hjortetrekk som krysser veien. Det ene er ved veiskjæringen der veien begynner å kjøre nedover Vallaheiene mot nord. Det andre er mellom Bontveitveien og Kismulveien. Tredje hjortetrekk er like før/etter Bahusstrømmen, 500 meter nord for ER-NA Auto.
  • Hardangerveien har minst to punkter der hjort krysser. Det ene er ved Heldal skole og det andre like sør for krysset med Dyngelandsveien.
  • I Åsane er det flere steder man skal være på vakt for å unngå hjortepåkjørsel: På E 16 ved Gaupåstunnelen, hele strekningen mellom rundkjøringen i Vågsbotnen og Gaupåstunnelen og ved Sætretunnelen på Indre Arna-siden. Også på Steinestøveien mellom Bergen Fengsel og Hylkje er det fare for at hjort spretter ut i veibanen.
  • I vest er det grunn til å være på vakt mot hjort på RV 555 ved Banuren og ved Storavatnet og på Askøyveien, RV. 562 i Fagerdalen.
TRAFIKKOFFER: Mange hjorter må bøte med livet i møtet med biler på veiene.<p/> ARKIVFOTO: TOR HØVIK