JAN TYSTAD London

Bergensstiftelsen har sammen med Institute of Psychiatry i London tatt initiativ til den nye stiftelsen.

Lørdag møttes styret for første gang i London og valgte senterleder Atle Dyregrov til formann.

I styret sitter ellers den britiske professor i psykologi William Yule, det norske barneombudet Trond Waage, barnepsykolog Magne Raundalen og advokat Harald S. Kobbe.

Håndbok i krisehjelp Barneombud Trond Waage sier at flyktningbarn er en gruppe som trenger hjelp både i Norge og i de fleste europeiske land.

– På grunn av de mange konfliktene de siste årene er det store flyktningstrømmer i Europa. På møter mellom barneombudene blir situasjonen for flyktningbarna alltid tatt opp. Det eksisterer et ekstremt behov for samordning av denne hjelpen. Her kommer stiftelsen Barn og krig inn, sier Waage.

Stiftelsen skal opprette en database slik at alle kan søke råd når de skal hjelpe krigsrammede barn. En håndbok som stiftelsen har for bruk i krisesituasjoner, er allerede blitt utarbeidet gjennom et samarbeid mellom det psykiatriske instituttet i London og Senter for Krisepsykologi i Bergen.

God erfaring fra Øygarden Norge er et foregangsland når det gjelder barns rettigheter og psykologisk krisehjelp til dem som trenger det.

Blant annet er familiesamlingene som er holdt på Hellesøy i Øygarden under ledelse av Senter for Krisepsykologi med støtte fra Barne— og familiedepartementet, ett godt tilbud.

Totalt 400 barn og deres foreldre har så langt hatt tre dagers terapisamlinger med krisepsykologer der, og dette arbeidet er blitt fulgt opp lokalt.

– I disse dager vil det bli offentliggjort en undersøkelse som viser at denne behandlingen av barn og foreldre har gitt gode resultater. Rapporten vil bli overrakt statsråd Karita Bekkemellem Orheim, sier Waage.

Mineofre og barnesoldater – Vi trenger mer kunnskap om hvordan krigsopplevelser hos små barn påvirker deres vekst og utvikling videre i livet – endog mot voksen alder. Stiftelsen skal stimulere slik forskning hvor barna følges opp over mange år, sier Waage. På møtet i London lørdag diskuterte man hvilke grupper som trenger mest hjelp og forskning.

Magne Raundalen føyde til at det for eksempel ikke er gjort noen forskning på landmineofrene. Disse barna er merket for livet ved at de har mistet en arm eller et bein. De blir daglig minnet om den tragedien de ble utsatt for da landminen eksploderte. Andre grupper som trenger hjelp og som man også bør følge over en lengre tid er barnesoldatene som er lært opp til å drepe i en alder av 8-9 år og som ofte har utført grusomme handlinger. De lemlestede barna i Sierra Leone er en gruppe som trenger hjelp nå, de sitter i leirer eller er blitt gatebarn i Freetown. Andre med traumer og behov for hjelp er barn som opplevde massakrer, for eksempel i Algerie, forklarte Raundalen.

Jordskjelv Professor William Yule kunne fortelle at håndboken bygger på erfaringer fra jordskjelv i Athen i fjor. Der fikk en gruppe barn krisepsykologisk hjelp og evalueringen viste klart at barna som fikk hjelp, kom mye raskere ut av traumene enn de som ikke fikk noen hjelp.

Magne Raundalen mener stiftelsen vil få stor betydning. Den skal skaffe midler til forskning, slik at den direkte hjelpen til krigsrammede barn kan bli bedre samtidig vil forskningen også fokusere på samordningen av traumearbeid etter en krig eller katastrofe.

– Det tragiske er at i fattige utviklingsland er slik hjelp blitt nedprioritert. Hos oss i den rike del av verden er hjelpen blitt opprioritert. Når det er en katastrofe eller stor ulykke i Norge innkaller man krisepsykologer. Det regnes nå som en selvsagt rettighet hos oss, men i krigsområder i fattige land, settes slik hjelp langt ned på listen både av myndigheter og hjelpeorganisasjoner, sier Raundalen.

FORENTE KREFTER: Styret i stiftelsen Barn og krig: Barnepsykolog Magne Raundalen (til venstre), professor William Yule, Harald S. Kobbe, barneombud Trond Waage, Atle Dyregrov, leder ved Senter for Kriseforskning i Bergen og eks Monte Python-stjerne Terry Jones. FOTO: JYTTE NIELSEN