Den ble en begivenhetsrik kveld for galeasen som til daglig har base på Sotra og i Bergen.

– Skuten mottok nødanropet 21.50, og da «Loyal» var en av de nærmeste skutene, måtte den avbryte løpet for å bistå, sier Grethe Mong-Hansen, daglig leder i Loyalreiser AS.

Det var den 60 fot lange skuten «Clyde Challenger» fra Glasgow i Skottland som var i havsnød. Loyal brøt umiddelbart løpet, og satte kursen mot sitt nye mål for full maskin. Dermed fikk den siste etappen i Tall Ships' Race 2008, Bergen-Den Helder, en annerledes utgang enn forventet for de to skutene.

22.40 var hele mannskapet på 13 personer trygt om bord i bergensskuten. Ingen av dem skal være skadet.

Byssen full av vann

– Det kan se ut som at et rør inn til maskinrommet er gått lekk. Hele byssen skal være fylt opp med vann, sier Mong-Hansen.

Clyde Challenger ble slept til havn i Den Helder av KV Andenes fra den norske Kystvakten, men forklaringen på at skuten tok inn vann vil ikke foreligge før skipet er gått i tørrdokk.

– Det var jo veldig flaks at det gikk så bra når ulykken først var ute. Det er veldig synd for eierne av den skotske skuten, de kjøpte den i 2006, og den er helt nyrestaurert, forteller Mong-Hansen.

Snart ved veis ende

Mannskapet består av seks profesjonelle seilere og unge lærlinger som var tatt om bord i forbindelse med Tall Ships’ Race. Gjennomsnittsalderen blant disse er 20 år, men de yngste skal være rundt 15 år gamle.

– Det må ha vært litt av en opplevelse, og det er jo betryggende å se at det gikk så bra som det faktisk gjorde.

Mong-Hansen, som også er stuert på «Loyal», venter nå på nye oppdateringer fra mannskapet. De skal være på vei mot Den Helder i Nederland, hvor Tall Ships' Race ender.

– Jeg har fått vite at «Loyal» er registrert som at de har brutt seilasen, sannsynligvis fordi de tok i bruk motoren for å nå frem til «Clyde Challenger». Nå får vi se om de får dispensasjon fra den regelen og kan fullføre seilasen ved bruk av seil. I så fall forventer vi dem til havn rundt onsdag, sier Mong-Hansen.

«Loyal» ble bygget i Rosendal i Kvinnherad i 1877. I dag har den vinterbase på Sotra hvor den også ble restaurert, men opererer sommerstid fra Bergen, hvor den også er registrert .