BT skrev i slutten av januar om Lynghaug, Blokkhaugen og Skranevatnet skole som fikk refs av Fylkesmannen for å arrangere det som kunne se ut til å være ulovlige skoleturer.

I det endelige vedtaket som kom i dag, skriver Fylkesmannen at ingen av de tre skolene sin praksis er i samsvar med regelverket om offentlig grunnskoleopplæring, og de derfor bryter opplæringsloven.

— Vi retter oss etter dette. Hva som blir konsekvensene av vedtaket er for tidlig å si, fordi vi ønsker å opprettholde turene. Hvordan vi skal få det til, må vi komme tilbake til om en stund, sier Ivar Eiken, rektor ved Lynghaug skole.

Lovbruddene

Disse turene var ulovlige:

  • Lynghaug: Sendt ut skriv til elever om at alle som skal delta på skoletur, må betale egenandel på 1000 kr. På skidag må elever som velger alpint, betale heiskort og buss.
  • Blokkhaugen: Utenlandstur for språkelever, lærer deltar. Foreldreutvalget på skolen finansierer ved å «skaffe midler på flere måter». Skidag med bl.a. alpint, elever betaler.
  • Skranevatnet: Arrangerer klasseturer og skidag. I begge tilfellene dekker skolen to tredjedeler av finansieringen og foreldrene bidrar med resten som gaver.

Flere lovbrudd

Alle de tre skolene fikk også beskjed om at de brøt loven om permisjon fra den pliktige opplæringen.

I en pressemelding skriver Fylkesmannen følgende "Tilsynet har også vist at rektor gir grupper eller heile klasser permisjon for å delta på turar arrangert av foreldre, medan elevar som ikkje deltek på turen får vanleg undervisning på skulen. Å gi permisjon på denne måten er ikke lovlig".

Arne Larsen, rektor på Skranevatnet skole, forteller at også de tar avgjørelsen til etteretning.

— Vi aksepterer deres avgjørelse, og tar det til etterretning, sier han.

Har sluttet med turer

Svein Helge Teigland, rektor ved Blokkhaugen skole, har allerede bestemt seg for å slutte med både turer og heiskort på skidager.

— Vi har nå fått beskjed om at dette er å regne for undervisning, og da må vi dekke alt fra skolen. Det betyr i praksis at alt dette stopper. Vi kan ikke prioritere å bruke 50.000 kroner på heiskort til elevene, sier rektoren.

Fylkesmannen har konkludert med at lovbruddet på Blokkhaugen er rettet opp i når de nå legger om sin praksis.

Må rette opp

For de to andre skolene, ber Fylkesmannen Bergen kommune om å melde tilbake innen 01.05.14 om de omtalte forholdene. Dersom forholdene ikke er rettet, vil det kunne bli aktuelt med pålegg, forteller Fylkesmannen.