– Dette er en donasjon som betyr en vesentlig styrking av flåten vår, sier konstituert generalsekretær Kjell Brevik i Redningsselskapet i en pressemelding.

– Like gledelig som fullfinansieringen av denne skøyta i vår flaggklasse, er samarbeidet om sjøsikkerhet langs norskekysten som er innbakt i kontrakten med Jebsen, sier Brevik.

Begge parter legger stor vekt på å samhandle om forebyggende sjøsikkerhet.

– Ved å gi en ny skøyte til Redningsselskapet ønsker vi å bidra til å styrke denne organisasjonens samfunnsviktige oppgave, sier Hans Peter Jebsen, som er styreleder i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi A/S.

Fosen-klassen er Redningsselskapets nyeste og største skøyteklasse. Skøytene har en verdi på over 30 millioner kroner.