Generelt sett er Bergensposten rettet mot brukerne av Statsarkivet, og artiklene skal gjenspeile det materialet som ligger på arkivet og vise eksempler derfra, men denne gangen er rammen kraftig utvidet.

En av artiklene handler om reisen til Shetland med båten «Eva». 24. august 1941 la en gruppe flyktninger ut fra Os. Tre av dem forteller sin versjon av reisen over Nordsjøen. De tre er forfatteren Albert Henrik Mohn, som har skrevet om reisen i et upublisert manuskript fra 1946, Per Sundsbakk og Knut Blom (alle fra Hop). Per Sundsbakk er den eneste av de tre som fortsatt lever. Blom døde i 1996, mens Mohn gikk bort i 1999. Bildet her ble tatt under reisen, og viser fint vær og rolig sjø. Det ser riktig idyllisk ut om bord. Men klart vær gjorde det også lett å oppdage dem fra fly.

19. juli fortalte vi om flygeren Søren Liby fra Hop, og i dette nummeret av Bergensposten kan vi lese hele intervjuet søsteren hans gjorde med ham i 1997. Søren Liby gikk bort i 2001. Hitler i Norge

I 1934 tok Hitler en tur til Norge om bord på slagskipet «Deutschland». Christopher Harris har lett i arkivet etter opplysninger om reisen, og har funnet noe, men frustrerende lite. Likevel vet vi en god del om turen til fjordene, der Hitler sannsynligvis laget allianser som satte ham i stand til å sette i verk utrenskninger av potensielle utfordrere i Tyskland.

Gestapo på Statsarkivet

Under krigen satt den tyske overkommandoen i Bergen på Statsarkivet. I rommet som i dag er lesesal ble krigsretten holdt, og her fikk flere av de norske motstandsfolkene dommene sine, blant andre Irene Sæverud, som var lærer ved Sandviken skole. Hun har fortalt om dette i boken sin.

Statsarkivar Yngve Nedrebø har gått gjennom arkivene og funnet bilder både av generalene i Bergen, og ikke minst mange av de kjente gestapistene som tjenestegjorde i Bergen. Det er nesten som du kan lese råskapen ut av gestapistbildene, eller er det bare noe vi innbiller oss siden vi kjenner historien deres?

Bergensposten er gratis, og kan fås ved Statsarkivet eller ved Turistinformasjonen på Vågsallmenningen.

ROLIGE DAGER: En av artiklene handler om reisen til Shetland med båten «Eva» i 1941. Bildet viser noen av flyktningene som tar livet (foreløpig) med ro.