Det var ikke uvanlig å isolere husene med avispapir før i tiden og fra tid til annen dukker det opp noen velholdte godbiter. Olaug Nundal i Lærdal fant to eksemplarer av Bergensposten fra oktober 1882 i husveggen sin.

— Det er veldig artig, men veldig vanskelig å lese skriften fra den tiden, sier Nundal.

Hun kan fortelle om annonser og rutetider, i tillegg til artiklene. Bergens Dampskibsselskap har rute fra Bjørgvin til Stavanger og Christiania, men også til Tromsø og Namsos.

Hun har funnet avisene fra 12. og 13. oktober 1882, som er fra 29. årgang.

Redaktør Bjørnstjerne Bjørnson

Ole Bull hadde kalt Bjørnstjerne Bjørnson til Bergen for å overta som sceneinstruktør ved Den Nationale Scene etter Henrik Ibsen i 1857. Men han ble også redaktør i Bergensposten, hvor han snudde opp-ned på den sedate redaksjonen.

I løpet av et års tid var avisen aktiv i samfunnsdebatten om Unionen og også av tidens store stridsspørsmål ble behørig tatt opp.

Bjørnsons skriverier medvirket til å svekke tilliten til flere av byens ledende skikkelser i byen. Men han klarte også å reise politisk debatt som vakte gjenklang utover landet, ifølge boken «Bergens presse i tre århundrer», som ble utgitt i 1999 og utgitt av Bergens Presseforening av Odd Strand.

Aviser viktige tidsvitner

Fra 1894 ble avisen en del av Bergens Tidende, og en hel årgang er oversendt fra BTs arkiver til Bergen Byarkiv. De kan også ha interesse av Nunlands aviser.

— I den grad vi ikke har det materialet fra før, så er vi absolutt interesssert. Aviser er en av de beste kildene som forteller oss hvordan samfunnet oppfattet seg selv fra den tiden. Det forusetter selvsagt at de har holdt seg godt, sier Terje Haram, avdelingsleder i Bergen Byarkiv.

De får ukentlig henvendelser fra folk som har ryddet på loftet i forbindelse med overtakelse eller fraflytting av gamle hus.

— Det er helt åpenbart, på bakgrunn av mengden henvendelser, at en veldig stor del av publikum ser nytten av å ta vare på slikt. Færre og færre av oss har store hus med mye lagringsplass og dermed blir det levert til oss og bilbliotekene, slik at flere kan få nytte av det, sier Haram.

— Det er kjempefint hvis vi kan ta vare på dette, sier Nunland, som også har funnet en bok fra 1800-tallet, som hun har levert Lærdal kommune.

Har du funnet noe likende?