På en improvisert pressekonferanse på kveldens bystyremøtet, ble initiativet presentert av Torstein Dahle (RV), Tom Skauge (SV, Kirsten Lysen (Sp og Geir Kjell Andersland (V).

Senere i kveld vil bystyret bli bedt om å slutte seg til aksjonen. Men gruppelederne for Høyre og Frp har allerede signalisert at de ikke ønsker saken til realitet. De to partiene har nok representanter bak seg til å blokkere en votering i første omgang.

— Men vi regner dessverre med at saken er like aktuell neste gang bystyret møtes. Da kan ikke en tredjedel av bystyret motsette seg realitetsbehandling, sier Torstein Dahle.

Tom Skauge mener Høyre og Frp argumenterer mot utenrikspolitiske utspill fra lokalpolitikerne etter som det passer saken. ý For bare vel et år siden tok bystyret ett minutts stillhet i respekt for ofrene fra 11. september. Også Sellafield har vi uttalt oss om. Men å protestere mot USAs krigshissing, er noe vi i følge Høyre og Frp ikke skal befatte oss med, påpeker Skauge.

Selv om bystyret i Bergen ikke vedtar å stille seg bak aksjonen, inviterer de fire gruppelederne andre kommuner å slutte seg til. Plattformen for aksjonen er identisk med ordlyden til ýFredsinitiativet ingen krig mot Iraký. Hvorfor ikke bare slutte seg til den eksisterende aksjonen?

— Vi ønsker en opptrapping av krigsmotstanden ved å starte protester fra mange ulike ståsted, sier Venstres Geir Kjell Andersland.

— Bergen Venstre er en av 102 organisasjoner som for øyeblikket står tilsluttet ýFredsinitiativetý.

— Jeg vil ikke legge skjul på at det er betydelig motstand mot krig i Venstre, også mot det såkalte FN-sporet. Vi ønsker selvsagt å påvirke partiet nasjonalt - også regjeringen - til å ta samme standpunkt, sier Andersland.