BJARNE KVAMbjarne.kvam@bergens-tidende.no

Politiet i Bergen har kjempeproblemer med narkotikaflommen, der antall forbrytelser har økt med over 300 prosent på ti år.

Men ser vi på det totale kriminalitetsbildet, har den lokale ordensmakten gjennomført en gedigen snuoperasjon. Det er gjort en solid innsats for å stagge forbryterne. Fra 1989 til 2000 har det faktisk vært en nedgang på tre prosent i det totale antall anmeldte forbrytelser i Bergen.

Samtidig oppklares flere saker.

I 1994 var oppklaringsprosenten elendig, bare 22,2 prosent – langt under landsgjennomsnittet.

Spesielt dårlig var det på det såkalte tyveri— og brannavsnittet. Denne viktige avdelingen har ansvaret for å oppklare nesten 60 prosent av alle forbrytelsene i byen – alt fra knuste bilruter og hærverk – til boliginnbrudd, større tyveriligaer, og storbranner.

I 1995 var oppklaringsprosenten ved avsnittet usle ti prosent.

– Vi besluttet at noe måtte gjøres, sier kriminalsjef Svein Erik Krogvold til Bergens Tidende.

Avsnittet ble omstrukturert, den såkalte gjengangergruppen ble opprettet, og det ble etablert et tettere samarbeid mellom etterforskere og politijurister.

«Fotfølger» forbryterne Resultatet ble en formidabel forbedring. Gjengangergruppens arbeid er kjent over hele landet, og roses av Riksadvokaten.

Gruppen «fotfølger» de mest aktive kriminelle, og sørger for at de får gjort minimalt med skade før de igjen blir tatt. I dag står det ca. 40 personer på «gjenganger-listen». Her finner vi blant annet de mest aktive innbruddstyvene. Gjenganger-arbeidet er en viktig årsak til at antallet grove tyverier fra bolig i Bergen er blitt redusert med hele 60 prosent, fra 1057 i 1995 til 307 i fjor.

Ser vi på alle tyverier under ett, er antallet redusert fra 10.485 i 1997 til 7407 i fjor – minus 30 prosent. Samtidig har antall tyverier i Norge sett under ett, vært økende.

Oppklarer dobbelt så mye Bergenspolitiet har nå langt større kontroll over den tradisjonelle kriminaliteten.

Tyveri- og brannavsnittet oppklarer i dag 25 prosent av «sine» forbrytelser. Det gir en sterkt positiv effekt også for politidistriktet samlet sett.

Men det er ikke bare dette avsnittet som har skjerpet seg. For alle forbrytelser sett under ett har distriktet nå kommet opp i en oppklaringsprosent på 42,4 – og ligger for andre år på rad solid foran landsgjennomsnittet.

Av de større byene er det bare Kristiansand som er bedre «i klassen», med 43,8 prosent. Oslo er på bunn. Der oppklares bare hver fjerde forbrytelse.

Et paradoksalt poeng er at jo flere saker som blir oppklart, jo mer arbeid får politiet.

– Saker som ikke oppklares er det naturlig nok ikke så mye arbeid med, sier kriminalsjef Svein Erik Krogvold.