— Vi har advart så utrolig mye at nå burde folk forstå. Du kan ikke vinne i et lotteri du ikke har deltatt i, sier rådgiver Anne Dybo hos Økokrim.

Til tross for utallige advarsler; stadig flere godtroende nordmenn lures trill rundt av de såkalte Nigeria-brevene.

— Vi merker en stor økning i antall folk som går på. Hver uke er det minst en nordmann som sender penger ut av landet til bedragerne, sier Dybo.

Pengene tapt

Etter å ha blitt lokket av en gevinst på 1,5 millioner amerikanske dollar i en e-post, sendte en mann i Bergen av gårde hele 600.000 kroner tidligere i sommer. Beløpet skulle dekke skatter og avgifter, en «liten investering» sammenlignet med gevinsten mannen ble lovet.

Pengene gikk i flere forsendelser til selskapet British Tobacco Promotion Company. Navnet har bedragerne kopiert fra et eksisterende engelsk firma.

Hadde mannen tatt et søk på google i kombinasjon med ordet «fraud», ville han imidlertid raskt funnet ut at det dreide seg om lotterisvindel.

Etter som tiden gikk og gevinsten uteble, måtte mannen til slutt innse den grandiose tabben.

— Han kontaktet politiet i England som igjen tok kontakt med oss. Jeg ba ham med en gang om å slutte å sende penger. Beløpet han har betalt må bare ansees som tapt. De er vanskelige å spore, sier Dybo.

Ber om kontonummer

Tilfellet er klassisk. Nigeriabedrageriene har tatt seg kraftig opp i løp av våren. I tillegg til at de sender e-post og brev, har de også begynt å ringe folk for å komme med et fristende tilbud.

— I de fleste tilfeller får du beskjed om at du har vunnet i et lotteri du ikke har deltatt i. De kan også påstå at du er trukket ut på e-postadressen din, eller på en flybillett. Alt er bare tull, sier Dybo.

Ingen av lotteriene er reelle og fellestrekket er at de ønsker person- og kontoopplysninger fra deg.

Økokrim har ikke gjort noe for å finne ut hvor bergensmannen sine penger ble av.

— Vi prøver generelt å advare, men vi har ikke mulighet til å etterforske enkeltsaker. Det dukker opp nye lotteri hele tiden, og da hadde vi ikke hatt annet å gjøre, sier Dybo.

Lar oss manipulere

Økokrim anslår at hundre millioner kroner hvert år sendes ut av Norge i forbindelse med disse lotteriene og lignende bedrageri.

Tallet er basert på meldinger Økokrim mottar og mistenkelige transaksjoner i valutaregisteret. Samtidig presiserer Dybo at det er mye Økokrim ikke fanger opp.

En 23-åring fra østlandsområdet har i løpet av våren blitt lokket til å sende 3,5 millioner kroner til falske lotteri.

— Bedragerne blir stadig dyktigere og behersker psykologi. De vet godt hvordan de skal manipulere et offer, sier Dybo.

Den største utbetalingen fra Norge i slike bedragerisaker beløper seg til 12 millioner kroner. Personen ble lurt inn i et investeringsprosjekt i Afrika.

— Beløpene går til Nigeria, eller nigerianere bosatt i andre land. Der brukes pengene til å finansiere narkotika-, våpen- og menneskehandel, sier Dybo.