Til vanlig arbeider hun som anestesilege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Anine Bentzon fikk en måneds permisjon for å tre hjelpende til ved feltsykehuset i Bam, som Norges Røde Kors driver sammen med finsk og tysk Røde Kors.

Primitive forhold

— Jeg er imponert over hva man tross alt har fått til under slike kummerlige forhold, sier Bentzon til Bergens Tidende på satellitttelefon fra Bam.

Utenlandssjef i Norges Røde Kors, Halvor Fossum Lauritzen, har nylig kommet hjem fra katastrofeområdet. Han opplyser til BT at 45.000 nå er bekreftet døde etter jordskjelvet. 30.000 er skadete og hele 18.000 hus er rast sammen.

— Vi er i overlevelsesfasen fremdeles. 600-700 pasienter behandles daglig ved feltsykehuset, sier Fossum Lauritzen.

Det norske feltsykehuset er det eneste sykehuset i området, etter at det ukrainske feltsykehuset har pakket sammen. Det lokale sykehuset ble delvis rasert under jordskjelvet.

I tre måneder skal det norske nødhjelpspersonellet drive sykehuset. Deretter vil Iran Røde Halvmåne overta driften. Anine Bentzon mener det er et funksjonelt sykehus.

— Operasjonsavdelingen er i eget telt, på mellom 40-50 kvadratmeter. Andre telt inneholder intensivavdelingen, poliklinikk-, barne-, kvinne- og herreavdelingen, forteller Anine Bentzon.

Stor pågang

— Vi driver etterbehandling av pasienter i forbindelse med jordskjelvet, mye av det er sårbehandling. Blindtarm- og keiseroperasjoner er også en del av hverdagen. Innbyggerne i Bam har ikke annet sykehus å oppsøke. Mer enn 500 pasienter er innom poliklinikken hver dag. Mange av dem har plager som kan relateres til psykiske lidelser, sier Bentzon.

Hun opplever at mange har behov for noen å prate med og søker trøst i nødhjelpsarbeiderne ved sykehuset. Selv har hun tatt del i mange sterke historier fra pårørende og skadete.

— En kvinne er blitt lam fra livet og ned, og mannen hennes er fortsatt savnet. En annen kvinne har mistet sin mann og mange barn. En jente med brukket fot har mistet fem brødre, forteller Bentzon.

Det er 10-20 leger og sykepleiere som tar seg av pasientene. Ifølge Bentzon opererer de dag og natt, og da BT snakket med henne, hadde hun ikke hatt tid til å se seg om på katastrofeområdet ennå.

Mye å gi

— Vi fikk et glimt av byen på vei mot sykehuset. Jeg kan nesten ikke fatte at det har stått hus der noensinne.

Hjemme i Fyllingsdalen sitter hennes mann, Odd Ulvatne.

— Nå er Anine der hun liker å være. Dette er veldig meningsfullt for henne. Hun har også masse omsorg for folk hjemme, sier Ulvatne, som åpenbart gleder seg til å få henne hjem i februar.

Bergenslegen har erfaring med nødhjelpsarbeid. Under folkemordet i Rwanda arbeidet hun for Norsk Folkehjelp på grensen mellom Rwanda og Burundi. Og klage - har hun aldri gjort, ifølge hennes mann. Heller ikke i Bam gjør hun det.

— For oss er dette helt akseptable forhold. Vi bor i telt. Leirområdet er som en liten by. Men heldigvis er det ikke kaldt. Det er opp mot 20 grader på dagtid, men kaldt om natten.

Bentzon er opptatt av sykehusets profesjonalitet.

— Vi opplever nesten færre sårinfeksjoner enn hjemme i Norge, hvilket beviser at det er god kirurgi og førsteklasses utstyr her, sier hun.

ER DER DET TRENGS: Anine Bentzon arbeider for øyeblikket som anestesilege ved Norges Røde Kors feltsykehus i Bam. Her er hun med en pasient på feltsykehuset. <br/> FOTO: TILL MAYER/IFRC