BORGHILD BERGE

Dersom alt går etter planen, vil klinikken få 20 plasser som skal være forbeholdt unge rusmisbrukere mellom 18 og 25 år.

— I all hovedsak vil klinikken være beregnet på unge rusmisbrukere. Men har vi tomme senger, utelukker jeg ikke at vi også vil behandle andre pasientgrupper, som for eksempel unge med ADHD. Det viktigste for oss er å hjelpe flest mulig, sier klinikksjef ved Hjellestadklinikken, Eva Karin Løvaas.

Ifølge Løvaas krever unge rusmisbrukere tettere oppfølging enn voksne.

— De har behov for et spesialisert tilbud både når det gjelder avrusing, utredning og behandling. De trenger klarere grenser, og mer motivasjonsarbeid i alle faser. Ofte er de ikke ferdige med rusen, og må skjermes fra det etablerte miljøet.

Den økonomiske biten er ennå ikke avklart. Bergensklinikkene er avhengige av ekstern finansiering, og har presentert behovet overfor Helse Vest.

Når den endelige avklaringen kommer, er uvisst.