OLAV GARVIK

— Dere har gitt oss en troverdig fremstilling av den økonomiske situasjonen i kommunen, sa de tidligere statsrådene Reidar Sandal (Ap) og Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Anne-Grete Strøm-Erichsen og Trond Tystad.

Stortingets kommunalkomité hadde fredag en dyster morgenstund på Hotel Norge sammen med hele byrådet, gruppelederne og andre heldagspolitikere.

Etter grundige redegjørelser fra byrådsleder og finansbyråd om blant annet den uholdbare inntektsutjevningen mellom kommunene, som Bergen har fått svi spesielt for, sa flere av stortingsrepresentantene rett ut at dagens system når det gjelder inntektsfordelingen er modent for revisjon.

Gjennom åtte kommuner

Hele komitéen har vært på en todagers rundreise i åtte Hordalands-kommuner for å samle inntrykk foran høstens budsjettbehandling. I tur og orden har Voss, Kvam, Samnanger, Fusa, Bergen, Sund, Fjell og Øygarden - i tillegg til fylkeskommunen - fått anledning til å fremføre sine klager.

— Vi har gjort det vi kunne for å unngå et stort underskudd, vi har solgt Bergen Lysverker, BKK-andeler og brukt mesteparten av inntektene derfra til å finansiere investeringer.

Med kreative rådmenn i spissen har vi gjennom hele 90-tallet dessuten effektivisert kommunens drift. Men det er en grense for hvor langt vi kan gå i å slanke administrasjonen, påpekte Strøm-Erichsen.

«Ytterst alvorlig»

Hun sa samtidig at situasjonen er ytterst alvorlig for hjemmetjenesten og åpen omsorg. «Vi er i en utrolig presset situasjon», var ordene hun brukte.

KrFs gruppeleder i bystyret, Trygve Birkeland, og Fremskrittspartiets gruppeleder Liv Røssland fulgte opp i samme spor og sa at det er grenser for hvor mye en kan rasjonalisere og stramme inn i åpen omsorg.

Meltveit Kleppa, som er komitéleder og tidligere sosialminister, var betenkt etter å ha hørt dette og ville vite om det virkelig var så at de eldre i Bergen vil oppleve mindre trygghet i 2003.

— Vi er opptatt av å verne om velferdstjenestene, sa Strøm-Erichsen. En del av Hardangerbrufondet på 27 millioner kroner skal brukes til hjemmebasert omsorg.

- Bergen er en taper

Flere var opptatt av at Bergen kommer dårligst ut av de fire storbyene når det gjelder de frie inntekter. Systemet med inntektsutjevning går også i Bergens disfavør, ettersom kommunen på årsbasis taper 460 millioner kroner av skatteinntektene.

Fylkesmann Svein Alsaker, som var til stede på morgenmøtet, kommenterte situasjonen slik overfor Bergens Tidende:

— Bergen er en taper når det gjelder inntektsutjevningen, og byen får ikke «betalt» for at den er en storby.

Magnhild Meltveit Kleppa kommenterte det slik:

— Det er et misforhold mellom oppgaver og inntekter. Denne ubalansen må vi sørge for å rette opp. Men det er ikke gjort på ett år.

Arbeiderpartiets Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var enig og fremholdt overfor BT etter møtet at Bergen har ganske spesielle problemer. Han vil ikke slå seg til ro med at inntektsforskjellen mellom Bergen og Oslo skal være så stor som den er i dag.