Mandag 26. januar 2009 la regjeringen frem sin krisepakke for å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen.

I dag følger byrådet i Bergen opp med sin pakke. Den ble presentert på en pressekonferanse på rådhuset kl. 14.00.

Låner 200 millioner

— Vi hadde én innvending mot regjeringens krisepakke, og det var at de brukte så lang tid på å legge den frem. Derfor har jeg vært opptatt av at vi skulle legge frem vår så fort som mulig, sa byrådsleder Monica Mæland da hun la frem byrådets krisepakke.

Totalt bruker byrådet 400 millioner kroner mer enn budsjettet for 2009 tilsa. 200 av de millionene kommer fra regjeringen, resten blir lånefinansiert.

Se listen over alle tiltakene her!

Regjeringens økning på 48 millioner kroner i rammene for drift finansierer renter og avdrag, samt utbyggingene som får driftskonsekvenser.

— Vi har tatt to hensyn: Hvilke behov vi har i kommunen, og hvordan vi best kan møte den galopperende arbeidsledigheten, sier Mæland.

To nye bofellesskap

I tiltakspakken ligger det en lang rekke prosjekter. Øverst på byrådets liste er nye boliger til psykisk utviklingshemmete, de såkalte PU-boligene. Disse boligene er sterkt etterlengtet i Bergen og har stått høyt på alle prioriteringslister i mange år. Nå skal spaden stikkes i jorden og løfter endelig oppfylles.

Finansbyråd Christine B. Meyer sier at psykisk utviklingshemmede er den gruppen som er høyest prioritert i krisepakken. Byrådet vil bygge to nye bofellesskap for psykisk utviklingshemmede med til sammen 18 boliger.

I tillegg vil rehabilitering av gamle bofellesskap gi fem til ti nye boliger.

Artikkelen fortsetter under videospileren...

PU-boliger koster svært mye å drifte, men økningen i driftsrammen finansierer mye av disse utgiftene til de minst 23 nye boligene. Likevel er det langt frem til at alle som ønsker det, kan få PU-bolig. Det er anslått at rundt 200 hjemmeboende psykisk utviklingshemmede har behov for egen bolig.

— Dette var det vi fikk plass til i denne pakken. Vi sa vi skulle prioritere PU-boliger dersom vi fikk driftsmidler, og det har vi gjort, sier Meyer.

Hun peker ellers på barn og unge som et viktig satsingsområde. Dessuten vil det bli et generelt vedlikeholdsløft for sykehjem og barnehager.

Skal bedre levekår

I tillegg vil byrådet selv trekke frem målrettede tiltak for å styrke de mest vanskeligstilte områdene i byen. «I lys av levekårsundersøkelsen i Bergen vil utbedring av kultur- og idrettsanlegg, samt ulike byutviklingstiltak bidra til å øke livskvaliteten til innbyggerne», heter det i redegjørelsen for tiltakspakken.

Det tredje hovedfeltet det skal drysses krisepenger over er skole, barnehage og nærmiljø.

I sitt forslag til valg av tiltak har byrådet vektlagt følgende kriterier:

  • Styrking av tilbudet for psykisk utviklingshemmede
  • Tiltak som retter seg mot områder som kom særlig svakt ut i levekårsundersøkelsen
  • Styrking av tilbudet for barn
  • Miljø- og byutviklingstiltak
  • Gjennomførbarheten av de foreslåtte tiltakene
  • Potensial for fremtidig lavere kostnader (effektiviserende effekt)
  • Ikke budsjetterte tiltak som av forskjellige grunner må gis prioritet (for eksempel som følge av lover og forskrifter)Hva synes du om tiltakene? Noe som mangler? Diskuter her!
Arkitektkontoret Cubus
ARKIV
ARKIV
RUSTES OPP: Trikkehallen skal rehabiliteres for fem millioner kroner.
ARKIV